Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Maskininlärning har under de senaste åren utvecklats till ett verktyg som kan uppnå mänsklig prestanda i olika problemområden. I den närmaste framtiden kommer den att integreras i komplexa nätverksstyrningssystem, för att tolka sensorisk inmatning och för att underlätta anpassning till dynamiska miljöer. De potentiella fördelarna med maskininlärning i nätverksstyrda styrsystem är enorma, men maskininlärning introducerar betydande sårbarheter som behöver förstås och mildras för att säkerställa framtida nätverksstyrda kontrollsystem.

Målet med projektet är att utveckla en grundläggande förståelse och konstruktion av maskininlärning möjliga komplexa nätverksstyrda system. För att uppnå detta mål planerar projektet att utveckla nya spelteoretiska modeller för nätverkssäkerhet med fokus på anpassning och lärande. Modellerna och algoritmerna kommer att användas för att utforma lösningar för systemdesign, och attackdetektering. De utvecklade lösningarna kommer att valideras i en modern storskalig testbädd. Nära samverkan med industrin säkerställer fokus på grundläggande problem med hög industriell relevans och ger bra karriärmöjligheter inom industrin såväl som i akademin.

Vi erbjuder

Tjänsten är placerad på Avdelningen för Nätverk och Systemteknik inom Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning i världsklass inom datornätverk, med fokus på nätverksystemdesign, utvärdering av prestanda och säkerhet. Aktuella områden som vår forskning omfattar är sensornätverk, multimedia kommunikation, cloud computing, mobil och vehicular kommunikation och säkerhet av smarta elnät. Våra forskare deltar i flera EU-projekt och samarbetar med forskare vid universitet i Europa och i Nordamerika. Våra utexaminerade studenter är mycket eftertraktade av IT-branschen och är anställda på forskningslaboratorier och företag i Europa och i USA. För mer information se institutionens webbsida.

Du får:

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker en kandidat med utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Kandidaten bör helst ha en utbildning inom elektroteknik, datorteknik, datavetenskap, tillämpad matematik eller motsvarande. Specialisering inom optimering, ekonomiska modeller, grafteori, linjär algebra och spelteori är en tillgång. Ett examensarbete relevant för projektet och internationell erfarenhet är en merit.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-0886
Kontakt
 • György Dán, Professor, gyuri@kth.se, 08-7904253
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-06-15

Tillbaka till lediga jobb