Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och byggande

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för projektkommunikation, vid Institutionen för fastigheter och byggande, har tio medarbetare som utbildar och forskar i bl.a. byggprojektledning, projektsamverkan, innovation, upphandling och bygglogistik. Avdelningen ansvarar för inriktningen Bygg och byggprojektledning på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. Utbildningen har en tydlig profil mot tidiga skeden, konceptutveckling och byggherreperspektiv.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande

Projektet som doktoranden kommer att arbeta inom handlar om upphandling av tekniska konsulter. Det är ett speciellt fokus på konsulttjänster inom planering och projektering av anläggningsprojekt. Forskningsprojektet genomförs i samverkan med Trafikverket och syftar till att öka kunskapen om hur offentliga beställare kan främja produktivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier. Projektet bygger på litteraturstudier i kombination med intervjuer och fallstudier och resultaten ska publiceras i vetenskapliga texter på engelska och i populärvetenskapliga texter på svenska. Dessutom ska resultaten presenteras muntligt i samband med branschsammankomster.

Projektet ingår i den nationella tvärvetenskapliga forskargruppen ProcSIBE (www.procsibe.se) som fokuserar på upphandling för innovation och hållbarhet i samhällsbyggandet. Det innebär att doktoranden kommer att ingå i ett nätverk av andra doktorander och forskare vid flera nationella och internationella universitet och högskolor. Det kommer att bli aktuellt med resor inom Sverige för att genomföra intervjuer och medverka vid presentationer och möten. Det kommer även bli aktuellt med ett par resor till internationella konferenser.

Projektet sträcker sig över 2,5 år med målet om en licentiatexamen. I tjänsten ingår 20 % institutionstjänstgöring, främst undervisning på svenska i grundutbildningen på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Anställningen kräver examen inom något av följande områden: företagsekonomi, industriell ekonomi, samhällsplanering eller samhällsbyggnad. Det krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Det är meriterande med några års branscherfarenhet, t.ex. av arbete som teknisk konsult eller upphandlare av tekniska konsulter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina intressen och hur relaterar de till dina tidigare erfarenheter och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument max 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0701
Kontakt
 • Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor,docent, tina.karrbom@abe.kth.se 08 - 790 87 99
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 7908662
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-06-24

Tillbaka till lediga jobb