Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Produktion av kemikalier från förnybar biomassa är en viktig utmaning för att uppnå ett hållbart samhälle. En metod för detta är att utnyttja mikroorganismers metabolism för att skapa så kallade bioraffinaderier, och följaktligen har mycket forskning utförts inom området för modifiering av mikroorganismers metabolism (“metabolic engineering”). Termofila bakterier har flera potentiella fördelar för skapandet av bioraffinaderier, till exempel höga produktiviteter, förenklad rening av flyktiga produkter och minskad risk för kontaminering av mesofila organismer. Dock har metabolic engineering av dessa icke-modellorganismer hittills begränsats av bristen på lämpliga molekylärbiologiska verktyg. De senaste framstegen inom genteknik och syntetisk biologi har nu ökat tillgängligheten av sådana verktyg, vilket öppnar möjligheten att modifiera dessa organismer för industriell användning.

Målet för den utlysta doktorandtjänsten är modifiering av metabolismen hos en termofil bakterie för produktion av kemikalier och bränslen från förnybar biomassa. Studenten kommer att arbeta med karakterisering och modifiering av en relativt ostuderad, aerob termofil av industriellt intresse. Arbetet kommer att innefatta skapande och validering av en genomskalig metabolisk modell och utveckling av molekylärbiologiska verktyg för användning vid de studerade bakteriernas höga tillväxttemperatur. Dessa verktyg kommer användas för att konstruera bakteriestammar för produktion av industriellt intressanta produkter, vilket kommer utvärderas genom bioreaktorodlingar i laboratorieskala.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • praktisk erfarenhet av vanliga molekylärbiologiska tekniker,
 • praktisk erfarenhet av bakteriell odling och användande av bioreaktorer i labskala,
 • kunskap om bakteriell metabolism och metabolic engineering,
 • teoretisk och praktisk erfarenhet av genomskalemodellering av bakteriell metabolism.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0730
Kontakt
 • Martin Gustavsson / Bitr. Universitetslektor, margu@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Tillbaka till lediga jobb