Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och byggande

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för fastigheter och byggande är landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi och finansiering, management samt geodesi kopplat till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Verksamheten innefattar ekonomiska, juridiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågeställningar och utmaningar inom samhällsbyggandet. Institutionen ligger centralt på KTH Campus i Stockholm och har omkring 60 anställda fördelade på fem avdelningar: Bank och finans, Bygg- och fastighetsekonomi, Fastighetsvetenskap, Geodesi och satellitpositionering samt Projektkommunikation.

Arbetsuppgifter

Vi utlyser härmed en 2-årig postdoc-tjänst för att forska om bostadsmarknadens funktionssätt inom ramen för forskningsprojektet Bostad 2.0. Det är ett forskningsprogram skapat av Institutionen för fastigheter och byggande tillsammans med företag och organisationer inom den svenska fastighetsbranschen. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp på den svenska bostadsmarknaden ur ett socialt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Inom projektet har ett antal prioriterade forskningsområden tagits fram, nämligen;

 • Värdeskapande stadsbyggande
 • Hållbara lösningar
 • Rörlighet på bostadsmarknaden
 • Transparens på bostadsmarknaden
 • Finansiering och risk
 • Utveckling av upplåtelseformerna
 • Plan- och byggprocessen

Syftet med den aktuella postdoc-tjänsten är att analysera den svenska bostadsmarknaden inom något av de ovanstående prioriterade forskningsområdena.

Arbetsuppgifterna innebär även att författa vetenskapliga artiklar, sampublicera med andra KTH-forskare, ansöka om medel för forskning, delta i konferenser och kommunicera forskningsresultat muntligt både till akademin och till branschen samt, i viss omfattning, undervisning, handledning, kursansvar och kursadministration inom grundutbildningen (maximalt 20%).

Kvalifikationer

Vi söker en bostadsforskare som under de senaste tre åren har erhållit en doktorsexamen inom ämnesområdena fastighetsekonomi, nationalekonomi eller företagsekonomi med inriktning mot bostadsforskning. Gedigen kunskap inom respektive ämnesområde är ett krav.

Eftersom en stor del av den vetenskapliga kommunikationen sker på engelska kräver tjänsten att den sökande har mycket goda kunskaper i engelska. Samarbeten med företag och andra samhällsaktörer förutsätter också att sökanden talar och skriver god svenska. Dessutom sker grundutbildningen till stora delar på svenska. Sökanden bör även ha vana att arbeta både självständigt och i grupp samt ha god kommunikationsförmåga. Den sökande ska vara starkt motiverad till att forska, handleda och undervisa inom området.

Utöver detta ska den som söker ha nödvändiga vetenskapliga förmågor som kan styrkas genom publikationer i granskade vetenskapliga tidskrifter.

Särskild vikt fästs vid förmågan att genomföra forskning inom det aktuella ämnesområdet. Tillsammans med sedvanliga akademiska meriter, värderas inriktning och relevans i tidigare forskning, internationell erfarenhet och språkliga färdigheter högt.

Det är meriterande om den sökande erhållit externa forskningsmedel i konkurrens och har erfarenhet av att delta i forskningsprojekt i nära samarbete med industrin.

Det är meriterande med erfarenhet av undervisning i kurser med inriktning mot fastigheter och finans, och handledning av studenter.

Den sökande ska besitta självständighet i kombination med samarbetsförmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att kommunicera och interagera.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper och publikationslista.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare erfarenheter och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev och kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0789
Kontakt
 • Mats Wilhelmsson, Professor, mats.wilhelmsson@abe.kth.se 08 - 790 9225
 • Björn Berggren, Professor, bjorn.berggren@abe.kth.se 08 - 790 8658
 • Abukar Warsame, Docent, abukar.warsame@abe.kth.se 08 - 790 6912
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 8662
Publicerat 2019-04-24
Sista ansökningsdag 2019-06-05

Tillbaka till lediga jobb