Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Postdoktoranställningen ligger inom ett samarbetsprojekt mellan KTH och Scania och berör behovet av funktionell säkerhet för inbyggd fordonsmjukvara. Projektet bygger på tekniker för formell verifiering, såsom deduktiv programverifiering och modellprovning. De två huvudproblemen som projektet syftar till att lösa är att formellt koppla krav på olika systemnivåer och att automatisera verifikationsprocessen. Det första problemet kommer att tacklas genom utveckling av ett formellt ramverk och ett verktyg för hierarkisk modellering av mjukvaruarkitekturer som omfattar de givna kraven. Det andra problemet kommer att hanteras genom utveckling av automatiserade tekniker och verktyg som läser arkitekturella specifikationer och från dessa automatiskt genererar modeller och logiska specifikationer för olika verifieringsverktyg.

Postdoktorn kommer ansvara för utvecklingen av en modellprovningsbaserad automatisk verifieringsteknik för heltäckande och systematisk verifiering av C-moduler som utvecklats med hjälp av Simulink-modeller. Huvudutmaningen här är att klara storleken och komplexiteten hos de industriella Simulink-modellerna, det vill säga att hitta en teknik som kan användas för att verifiera komplexa Simulink-modeller med stora tillståndsmängder.

Kvalifikationer

Vi söker efter starka kandidater med bakgrund i datavetenskap, och i synnerhet i formella metoder baserade på matematisk logik och modeller av programbeteende. Industriell erfarenhet, särskilt med Simulink och inbyggd säkerhetskritisk mjukvara, är en fördel.

Detta är en anställning på ett år och sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom Datalogi eller motsvarande. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Sökande bör ha en stark bakgrund inom formella metoder för industriella system.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  • Testfråga: En kort beskrivning av vilka ansatser för verifikation av Simulink-modeller du anser vara lovande och varför. Ett rekommendationsbrev. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.  

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central

European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. 

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1057
Kontakt
  • Dilian Gurov, e-post: dilian@kth.se, tel: 08-790 81 98
  • Ingela Somp/ HR, somp@kth.se
Publicerat 2019-04-18
Sista ansökningsdag 2019-05-16

Tillbaka till lediga jobb