Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar områdena industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling, med tyngdpunkt på industriell ekologi. Det omfattar exempelvis teorier kring hållbar utveckling, miljöteknik, systemtänkande med avseende på produkter, processer, material- och energiflöden, klimat, mål och styrmedel för hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar i första hand grundutbildning men med möjlighet till forskning som del av en forskargrupp upp till 20% av en heltid.

Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med övrig personal planera (bl.a. schemalägga, bemanna, utforma examination och kursweb), leda och genomföra kurser (t.ex. föreläsningar, seminarier, studiebesök, bedömning/betygssättning, handledning av projekt/examensarbeten och kursadministration) inom grundutbildningen, framförallt på grundnivå, men i viss utsträckning även på avancerad nivå. De kan också omfatta att initiera och utveckla ny verksamhet inom grundutbildningen (t.ex. genom samarbete med andra skolor och program på KTH). De kan också innefatta programansvar och/eller studierektorskap.

På grundnivå förväntas den sökta adjunkten arbeta som kursansvarig eller ansvarig för moment i kurser på svenska inom strategier för hållbar utveckling (exempelvis ”Hållbar utveckling för datateknik”, ”Energi, klimat, miljö”, ”Hållbar utveckling, ICT och innovation”) och Industriell ekologi (exempelvis ”Miljöteknik och hållbar produktion”, ”Hållbar utveckling och ergonomi” (HU delen), ”Tillstånd och trender” samt ”Fysik, kemi, energi och miljö”). Den sökta adjunkten förväntas även utveckla nya grundkurser inom hållbar utveckling  riktade mot och i samarbete med institutioner utanför den egna och med tillämpning för specifika teknikområden.

På avancerad nivå kan den sökta adjunkten även få en viktig roll inom kurser på engelska inom Industriell ekologi (exempelvis avfallshantering, cleaner production och industriell miljöskyddsteknik, miljöskyddsteknik, lärande och hållbar utveckling).

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • skicklighet avseende kursansvar och kursutveckling inom området.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • ämnesmässig bredd inom området.
 • dokumenterad förmåga att föreläsa för grupper av olika storlek.
 • dokumenterad förmåga att handleda studenter i projekt och examensarbeten.
 • förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde).
 • forskarexamen inom för kursverksamheten lämpligt område.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019 (senare delen)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0921
Kontakt
 • Maria Malmström, prefekt, universitetslektor, malmstro@kth.se 08-790 87 45
 • Monika Olsson, universitetsadjunkt, monika@kth.se 08 - 790 61 50
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-26

Tillbaka till lediga jobb