Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Mark- och fastighetsjuridik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar tillståndsfrågor i samhällsbyggandet vid förändring av markanvändningen och inkluderar frågor som markexploatering, ansvar för och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, markåtkomst- och ersättningsfrågor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar planering och genomförande av alla moment inom undervisningen i kurser på grundnivå inom detta yrkesnära ämnesområde. Undervisning i följande kurser planeras för anställningen:

 • Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525)
 • Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling (AI1520)
 • Markexploatering (AI1524)
 • Markåtkomst och ersättning (AI1523)

I arbetsuppgifterna ingår handledning av examensarbeten. Undervisning i kurser inom ämnesområdet vid institutionens uppdragsutbildning kan komma att ingå. Det kan också vid intresse ges möjlighet att delta i forskningsprojekt som bedrivs av institutionen, med såväl nationella som internationella kontakter. Även administrativa uppgifter inom avdelningen kan komma att ingå. Arbetet är självständigt med utrymme för egna initiativ, men utförs i nära samarbete med övriga medarbetare i gruppen.

Den utlysta anställningen är på 100% men även deltid kan diskuteras.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde).
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att vara kommunikativ, strukturerad, kvalitetsmedveten, självgående och med god samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1029
Kontakt
 • Peter Ekbäck, professor, peter.ekback@abe.kth.se 08 - 790 73 57
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-07-01

Tillbaka till lediga jobb