Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som startade 2009 och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköpings universitet som strävar efter vetenskaplig excellens och det övergripande målet är att utveckla nya material från träd. Centrets uppgift är att skapa kunskap och kompetens som utgångspunkt för miljövänliga material för framtiden.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Delignifierade cellulosafibrer har en intrikat inre struktur och en mycket hög specifik yta i vått tillstånd. Detta utgör en stor möjlighet för kemisk och fysikalisk funktionalisering av ett förnyelsebart nanomaterial som kan vara grunden för utveckling av helt nya material från träbaserade fibrer. Genom att separera fibrillerna i fiberväggen, men ändå behålla fibrernas makroskopiska form, och klarlägga de kolloidkemiska växelverkningarna inom denna starkt anisotropa struktur av nanometerstora byggstenar kommer det att vara möjligt att skapa nya material med unika egenskaper av detta förnyelsebara material. En viktig del i detta arbete kommer att bestå av att bestämma de fundamentala växelverkningar som finns mellan cellulosaytor och hur man molekylärt kan kontrollera och skräddarsy dessa växelverkningar.

Förutom en grundläggande insikt i kolloidala växelverkningar i nanopartikelsystem är det också nödvändigt att ha en bra inblick i hur biomaterial bildas i naturen och hur detta kan användas för att utnyttja nanomaterial ifrån trä för att skapa nya funktionella material. De bildade materialen måste naturligtvis noggrant karakteriseras för att etablera ett samband mellan egenskaperna hos nano-byggstenarna och egenskaperna hos de bildade materialen. För att klara detta kommer högupplösande spridningstekniker att användas i kombination med existerande metoder inom yt- och kolloidvetenskap och en grundläggande kunskap i dessa vetenskapsområden är därför en fördel för den som är intresserad av tjänsten.

En lämplig bakgrund för denna position är en masterutbildning i fiber- och polymerteknik, polymervetenskap, yt- och kolloidvetenskap eller motsvarande. Vi söker mycket motiverade kandidater som har ambitionen att verka i forskningsfronten av vårt vetenskapsområde och skapa ny teknik för en hållbar framtid, baserad på material från den svenska skogen.

”Jag skulle säga att mitt ledarskap kännetecknas av mycket frihet under ansvar. Man kommer komma in i en grupp med högpresterande individer men där vi stöttar varandra för att uppnå bästa resultat tillsammans” – Lars Wågberg, Professor och din framtida handledare.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 60 doktorander har utbildats under de senaste 10 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Sökanden ska ha en masterexamen i fiber- och polymerteknologi, polymervetenskap, yt- och kolloidvetenskap, eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • sökanden måste kunna tala och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska flytande och
 • sökanden ska ha dokumenterad förmåga att kunna sammanfatta forskningsresultat i skriftlig och muntlig presentation.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-1075
Kontakt
 • Lars Wågberg, wagberg@kth.se
 • Johanna Sörell, Academic Work, johanna.sörell@academicwork.se
 • Malin Snårbacka, Academic Work, malin.snarbacka@academicwork.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Tillbaka till lediga jobb