Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnenergiteknik och kärnkraftssäkerhet.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning atomär, subatomär och astrofysik.

Globala hot i form av kärnterrorism och spridning av kärnvapen har fått ökad uppmärksamhet. IAEA, det internationella atomenergiorganet, är en internationell organisation inom FN som samordnar utvecklingen av nya tekniker för upptäckt av radioaktiva och klyvbara material som annars skulle kunna användas för att skada allmänheten eller att konstruera kärnvapen. Dess medlemsländer, däribland Sverige, bidrar med forskning och utveckling inom detta område.

IAEAs ”Incident Trafficking Database (ITDB) 2018” faktablad rapporterade totalt 166 bekräftade upptäckter av kärn- eller radioaktivt material i 34 medlemsstater, vilket indikerar att obehöriga aktiviteter och händelser som involverar kärnämnen såsom plutonium och andra radioaktiva material, fortsätter att inträffa. Sedan 1993 finns det 278 bekräftade incidenter relaterade till kärnterrorism eller andra skadliga avsikter. Samtidigt är det känt att dagens teknik inte är tillräcklig för att förhindra spridning av kärnvapen och nukleär terrorism på global nivå. Utveckling av känsligare detekteringssystem behövs därför för:

1) System för strålningsövervakning (RPM) som använder strålningsdetektorer för screening av personer, personligt bagage, fordon, last etc. vid flygplatser och andra gränskontroller eller på säkerhetsklassade anläggningar såsom kärnkraftverk.

Upptäcka, lokalisera och kvantifiera små mängder radioaktiva ämnen och kärnmaterial i

2) Undersöka och verifiera kärnbränsle för kärnämneskontroll eller i samband med drift av kärnreaktorer med användning av passiva / aktiva analysmetoder. Kärnämneskontroll syftar till att säkerställa att kärnteknisk verksamhet bedrivs i enlighet med nationella och internationella krav, så att kärnämnen och kärntekniska anläggningar inte används för framställning av exempelvis kärnvapen.

Kärnfysikgruppen vid KTH i samarbete med SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten, är verksam inom forskning och utveckling av system för strålningsdetektion och avbildning för tillämpningar inom kärnsäkerhet och icke-spridning, kärnsäkerhet, miljö och relaterade områden. KTH och SSM stöder IAEA och Europeiska kommissionen i att utveckla metoder och tekniker för att förbättra internationella säkerhetsmetoder med inriktning på icke-destruktiv analys av kärnämnen. Resultaten är avsedda att användas för både utveckling av ny teknik och utveckling av det internationella regelverket inom områdena kärnämneskontroll och säkerhet. Detta forskningsprojekt är ett samarbete mellan KTH och SSM och finansieras av SSM.

Doktorandens forskningsverksamhet kommer att fokusera på utveckling av foton- och neutrondetekteringssystem för känslig detektering och avbildning av radioaktiva material och kärnämnen inom kärnsäkerhet och icke-spridning. Dessutom ingår numerisk modellering och simuleringar av detektorrespons för optimering av geometrier i arbetet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Att arbeta i ett multidisciplinärt projekt som syftar till att göra världen till en säkrare och bättre plats att leva i.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktors examen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0934
Kontakt
 • Bo Cederwall, 073 765 05 80, bc@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb