KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

Projekten studerar hur fysik vid molekylär skala påverkar makroskopiskt vätningsbeteende, liksom på att utveckla multi-scale metoder för att modellera detta. Vi fokuserar på trefaskontaktledningen, där ett substrat, vätska och gas möts. När en droppe rör sig längs en yta eller när en gasbubbla lossnar från en yta, måste kontaktlinjen röra sig. Vid denna linje blir vätskans partikelkaraktär uppenbar och friktionen som orsakas av avlägsnande av molekyler kan avsevärt minska hastigheten hos kontaktledningen och därigenom påverka systemets makroskopiska dynamik. Vidare är stabiliteten hos kontaktledningen av kritisk vikt för att bedöma stabiliteten hos luft- eller gasbubbl Molekylär dynamik simulering är det lämpliga verktyget för att studera detta eftersom kontinuummodellerna bryts ner här och experiment kan inte nå de önskade längd- och tidsskalorna. De grundläggande fysiska processerna måste identifieras och modelleras. De resulterande modellerna kommer att användas i kontinuumsimuleringar för att studera drag och kokning, i nära samarbete med andra medlemmar i INTERFACE-projektet. Analys av resultaten möjliggöra systematisk förbättring av det önskade vätskebeteendet genom att ställa ytegenskaperna i nanoskalan.

Denna position som doktorand ligger inom INTERFACE, en forskningsmiljö Denna position som doktorand ligger inom INTERFACE, en forskningsmiljö som finansieras av Vetenskapsrådet med hjälp av multiscale metoder för att studera kokning, friktion och syntes av biomaterial. Ett viktigt mål för denna miljö är att utveckla multiscale metodik för att förstå och förbättra hur topologiska och kemiska strukturer på ytor påverkar drag och kokning. INTERFACE-miljön är ett samarbete mellan flera grupper vid Institutionen för tillämpad fysik och mekanik och Wallenbergs trävetenskapscenter vid KTH. Miljön är multidisciplinär, internationell och innehåller huvudutvecklare av det populära GROMACS molekylsimuleringspaketet, som kommer att användas i detta projekt.          

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Lämplig bakgrund är en master- eller civilingenjörsexamen inom fysik. Sökande ska ha ett starkt intresse av datorsimuleringar. Förutom sedvanliga är erfarenhet med statistisk mekanik och strömningsmekanik.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktors examen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0937
Kontakt
 • Berk Hess, hess@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-22

Tillbaka till lediga jobb