Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnenergiteknik och kärnkraftssäkerhet.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning atomär, subatomär och astrofysik.

krafter och växelverkan i atomkärnan. Forskningsgrupperna i kärnfysik på KTH och Uppsala Universitet (UU) har lång erfarenhet av studier av kärnans beteende vid gränserna för dess stabilitet. Speciellt intressant för den utlysta doktorandtjänsten är studier av exciterade tillstånd i kärnor med extremt neutronunderskott i området nära den dubbelmagiska nukliden Sn-100. De senaste årens snabba utveckling inom forskningsfältet är relaterat till utveckling inom acceleratorteknik och nya detektorsystem såsom gamma-ray-tracking-systemet AGATA. Nästa generations acceleratoranläggning med radioaktiva jonstrålar, FAIR, kommer att öppna upp nya möjligheter att undersöka exotiska atomkärnors inre struktur.

Forskningsaktiviteterna för doktoranden kommer att fokusera på dataanalys från multi-detektorexperiment vid acceleratoranläggningar, t.ex. gammaspektroskopi med AGATA i kombination med detektion av laddade partiklar och neutroner. Arbetet involverar bl.a. programmering  (t.ex. C++) kombinerat med sofistikerade analysverktyg såsom ROOT.  Resultaten från analys av experimentell data kommer att jämföras med de senaste teoretiska kärnfysikmodellerna.

Det utlysta doktorandprojektet är ett samfinansierat samarbete mellan KTH och UU. Doktoranden kommer att vara baserad dels på fysikinstitutionen vid KTH, dels på institutionen för fysik och astronomi vid UU.  Doktoranden kommer att medverka i experiment vid internationella acceleratoranläggningar där det ena eller båda lärosätena är involverade. Forskartudierna ska leda till en doktorsexamen, utfärdad separat av KTH och UU.

Forskargruppen vid KTH består för närvarande av fyra fakultetsmedlemmar (professorer, lektorer), en postdoc-forskare, och fyra doktorander.  Forskargruppen vid UU består av en professor och en doktorand.

 Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0941
Kontakt
 • Torbjörn Bäck, back@kth.se
 • Johan Nyberg, johan.nyberg@physics.uu.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb