Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: informations-och kommunikationsteknologi

Projektet undersöker effektiva arkitekturer och maskininlärningsalgoritmer för kantdatornoder i inbyggda system för specifika applikationer inom medicinsk, sjukvård, automotive och robotics. Sådana kantdatornoder som förekommer i olika sensornät och IoT-enheter behöver ofta behandla stor mängd sensordata i realtid och kommunicera genom trådbundna och trådlösa kanaler med externa enheter med hög genomströmning. Problemet är särskilt utmanande på grund av begränsade resurser när det gäller areal, kraft och lagring och stränga icke-funktionella krav på förutsägbarhet och pålitlighet i de inbyggda datorerna. Detta kräver innovativa arkitekturer där approximativa maskininlärningsalgoritmer kan genomföras effektivt för att utföra data-analyser som körs som datafiltrering, extraktions- och anormalidetektering etc. Projektet finansieras av EU Horizon 2020.

Vi letar efter en doktorand som har äkta intresse för hårdvaraarkitektur, arkitekturspecialisering för maskininlärning och inbyggd systemdesign. Studenten förväntas ha bakgrund i dator- eller elektronikteknik, inbyggda system och maskininlärningsalgoritmer. Studenten ska arbeta i en ambitiös forskargrupp som har ackumulerat många års erfarenhet och expertis inom elektronik systemarkitektur och designmetodik, nätverks-på-kisel och fordonnätverk, realtidsystem och prestationsanalys. Studenten förväntas kunna publicera högkvalitativa papper och utveckla forskningsprototyp.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Hon eller han förväntas publicera forskningsresultat i topp konferenser och tidskrifter.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Erfarenheter i utveckling av hårdvara som FPGA och ASIC och inbyggd system

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1414
Kontakt
 • Zhonghai Lu /, zhonghai@kth.se
 • HR questions / , rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-09-09

Tillbaka till lediga jobb