Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för elkraftteknik tillhör skolan för elektroteknik och datavetenskap.  Avdelningen driver projekt och erbjuder kurser inom elmarknader, kraftproduktion, elfordon, elektriska maskiner och kraftelektronik samt dessutom inom överföring och distribution av el inklusive automation och styrning av dessa system. Vid avdelningen arbetar ca 20 lärare och forskare som tillsammans med ett 50-tal doktorander och industriverksamma forskare, bedriver världsledande forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom hela elkraftområdet. Framgångarna bygger i grunden på en professionell attityd, fokus på kvalitet och en öppen arbetsmiljö som värdesätter den internationella bakgrund som personalen har.  Avdelningen är internationellt väletablerad och har flera etablerade samarbeten med ledande universitet över hela världen. Forskare vid avdelningen leder och deltar ofta i europeiska och i andra internationella samarbetsprojekt.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Vindkraftproduktion introduceras via kraftelektronik. Offshore vindkraft ansluts till elnätet via HVDC-överföring. Fotovoltaisk solkraft är ansluten till nätet via kraftelektronikomriktare. Den intermittenta naturen hos många förnybara resurser kan innebära ett behov av långdistansöverföring via HVDC för att balansera kraftproduktionen över större geografiska områden. På samma sätt kan förnybara energikällor leda till ett behov av energilagringslösningar som kan tillhandahållas via kraftelektronik. Alla dessa kraftelektronikanslutningar kommer att leda till ett kraftsystem med låg kortslutningseffekt, tröghetsmassa och synkroniseringsmoment som kan leda till en rad utmaningar för en säker elförsörjning.

Detta projekt fokuserar huvudsakligen på övervakning och predicering av rotorvinkelinstabilitet baserade på realtidsmätningar av generatorernas rotorvinklar.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande ska inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, reglerteknik, teknisk fysik eller motsvarande samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1468
Kontakt
 • Mehrdad Ghandhari Alavijh, Professor, mehrdad@kth.se, +46 8 790 77 58
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tillbaka till lediga jobb