Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Institutionen för samhällsplanering och miljö söker en utmärkt kandidat för en doktorandtjänst inom Transportvetenskap eller Planering och beslutsanalys. Vi arbetar med nya datainsamlingsmetoder, AI och maskininlärning, som skapar nya möjligheter inom samhällsplanering och urbana och regionala studier, genom en samverkan mellan urban teknologi, vetenskap och design, se vidare KTH-MIT Senseable Stockholm Lab, www.senseablestockholm.org

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Vår forskargrupp erbjuder en interdisciplinär, dynamisk och kreativ arbetsmiljö och huvudspråket som används på arbetsplatsen är engelska. Vi använder datorintensiva beräkningsmetoder för att studera och simulera staden och regionen för en hållbar stadsbyggnad. Vi samarbetar nationellt och internationellt med flera aktörer, exempelvis Stockholm Stad inom KTH-MIT Senseable Stockholm Lab, Centrum för transportstudier mm

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha starka akademiska meriter samt flytande behärska skriven och talad engelska.     

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande används följande bedömningsgrunder:

Av högsta vikt är

 • erfarenhet av och skicklighet med statistik dataanalys och maskininlärning
 • skicklighet i programmering
 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kommunikationsförmåga och skicklighet i engelska
 • problemlösningsförmåga, kreativitet och motivation för doktorandstudier.

Av näst högsta vikt är

 • erfarenhet av massiva parallelldatorberäkningar
 • erfarenhet av mjukvara för visualisering
 • bakgrund och examen från Teknisk Fysik eller annan ingenjörsutbildning

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1194
Kontakt
 • Anders Karlström, professor, amail@kth.se 08 – 790 6898
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 8662
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-09-03

Tillbaka till lediga jobb