Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Återvinning och återanvändning av avloppsvatten har stor potential för att råda bot på problem med vattenbrist, vilket ingår i FNs hållbarhetsmål att bekämpa. Efter anaerob nedbrytning av avloppsvattnet återfinns fortfarande föroreningar såsom näringsämnet fosfor och komponenter från läkemedel. En effektiv och ekonomisk gångbar lösning för att rena avloppsvatten från dessa efterfrågas skyndsamt. Adsorptionsprocesser rekommenderas av många eftersom de är relativt simpla samtidigt effektiva mot flera preparat och bildar ofarliga produkter. Användande av avfallsbaserade adsorbenter har uppstått som ett hållbart alternativ till konventionellt aktivt kol från icke förnybart ursprung. Det är känt att mestadels av de traditionellt utvecklade kolen, såsom aktivt kol och biokol har begränsad adsorptionsförmåga av fosfor och andra anjoniska näringsämnen. Ny forskning visar att biokol framställt genom pyrolys av metal- eller metallsaltsdopad biomassa får modifierade egenskaper som möjliggör fosforadsorptionen.

Arbetet kommer starta med att undersöka möjligheterna för olika råmateial (biomassa, avlopsslam och slam från pappersindustin). En process för att impregnera råmaterialen med metallsalter för att efter pyrolys åstadkomma ett biokol med önskade egenskaper kommer att föreslås och testas i laboratorium. I första hand ska adsorptions-kol för fosfor studeras, därefter ska adsorptionen av läkemedel studeras antingen med samma specialanpassade aktiverade kol elleralternativ dopning för önskad funktionalitet. Samtidigt kommer pyrolysångorna från de metal – eller metallsaltsdopade biomassan att analyseras för att undersöka potentiella tillämpningar.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av biomassepyrolys eller förgasning och välutvecklade analytiska och problemlösningsfärdigheter. Kunskap och erfarenheter av kolmateril är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt. Att behärska god engelska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-1302
Kontakt
 • Weihong Yang, forskare, 08-790 84 02, weihong@kth.se
 • Maya Öberg, personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-12

Tillbaka till lediga jobb