Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

2018 startade Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT), ett nationellt center i kvantteknologi finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, svensk industri, och av KTH, Chalmers och Lunds Universitet. Finansieringen belöper på 1000 Mkr över tio år. Centrets mål överensstämmer väl med de mål som finns inom EUs nyaste forskningsflaggskepp inom kvantteknologi, men WACQT är formellt fristående och separat finansierat från flaggskeppet.

Som del av detta initiativ satsar nu KTH på att utveckla optiska, nano-strukturerade, vågledande komponenter för kvantteknologiska tillämpningar och till detta projekt söker vi nu en doktorand. Komponenterna tillverkas av II-V halvledarmaterial, och det huvudsakliga användningsområdet för dessa komponenter kommer att vara för att generera sammanflätade fotonpar. Förutom kvantoptik kommer projektet att inbegripa grundläggande studier av icke-linjär optik i halvledande nano-strukturer, elektro-magnetisk simulering, renrumsarbete, och experimentell utvärdering och analys.

Projektet kommer att genomföras i ett samarbete mellan två avdelningar på Inst. för Tillämpad Fysik som båda har tillgång till renrummen i Albanova och i Electrum i Kista. Tjänsten kommer organisationellt vara placerad vid avdelningen för Kvantelektronik och Kvantoptik i Albanova. Doktoranden kommer också att ingå i den av WACQT organiserade nationella forskarskolan i kvantteknologi.

Tjänsten är nominellt fyraårig, med möjlighet att genom institutionstjänstgöring om maximalt 20% av heltid utsträcka anställningen till fem år.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Tillgång till det nationella nätverk och den forskarskola inom kvantteknologi som WACQT erbjuder.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En lämplig bakgrund är en M.Sc. eller likvärdig examen i fysik eller elektroteknik med inriktning mot optik, fotonik, laserfysik, kvantelektronik, eller kvantoptik. Utöver detta är renrumserfarenhet och/eller erfarenhet av simuleringsmjukvara inom optik eller elektromagnetism meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0996
Kontakt
 • Marcin Swillo, +46 70 424 41 42, marcin@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-07

Tillbaka till lediga jobb