Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design som är placerat på Institutionen för farkost och flyg inom Skolan för teknikvetenskap, är en multidisciplinär forskningsmiljö med inriktning på att möjliggöra resurseffektiv fordonskonstruktion i framtiden. Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av transportsystemet, där vi tar i beaktande kraven som härrör från olika systemnivåer. Centret ECO2 Vehicle Design samlar en bred kompetens inom fordonskoncept, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, järnvägsteknik och fordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och dess involverade parter finns på www.eco2vehicledesign.kth.se

Arbetsuppgifter

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design söker nu efter en postdoktor inom teknisk kostnadsmodellering och multi-disciplinär konceptutveckling för fordonstillämpningar.

Innovation och utveckling av fordonsteknik är ett måste för industrins konkurrenskraft, för att klara nya lagkrav och för att möta omvärldens krav på energi- och resurseffektiva transportlösningar. För att möjliggöra innovation och utveckling behövs tidiga konceptstudier och systemanalyser där multidisciplinära avväganden mellan lagkrav, funktionell prestanda, producerbarhet och kostnadseffektivitet görs och blir en grund för framtida strategiska beslut.

Inom transportindustrin, styrs oftast den funktionella prestandan av ett antal fysiska mått som till exempel strukturvikt, utmattning, buller eller dämpning, vilka oftast kan beskrivas i matematiska termer och därmed också simuleras och optimeras. Producerbarhet och teknisk kostnadsuppskattning är däremot begrepp och tekniker som kopplar mot industrikunskap, enskilda produktionstekniker och produktionsförutsättningar. För att möjliggöra en ordentlig systemanalys som inbegriper alla dessa faktorer krävs därför en metodik som kopplar samman funktionell prestanda med bred produktions- och kostnadsanalys.  

Denna postdoktortjänst fokuserar på kopplingen mellan teknisk prestanda och produktion parallellt med nödvändig omvärldsanalys med avseende på miljö och lagkrav. Fokusområdet är att studera nya multi-materiallösningar inkluderande både mer tekniskt mogna metalliska material, så väl som alternativa material såsom olika typer av kompositmaterial, skummaterial och sandwichkonstruktioner. Angreppssättet utgörs av ett multidisciplinärt synsätt där produktionsproblematik och medföljande kostnader är av stor vikt. Detta medför att erfarenhet och kunskap inom teknisk kostnadsmodellering kopplat till utveckling och produktion är nödvändiga förkunskapskrav hos den sökande. Dessutom, eftersom forskningen förväntas sträcka sig utöver klassisk Livscykelanalys ( Life Cycle Analysis, LCA ) och Livscykelkostnad ( Life Cycle Cost, LCC ) och även inkludera kopplingen mellan optimerad strukturdesign och dess ekonomiska och miljömässiga kostnad, måste den sökande ha dokumenterad erfarenhet av strukturdimensionerande beräkningar med finita element metoder och optimering. 

Tjänsten kommer också inbegripa administrativt stödjande arbete inom Centret ECO2 Vehicle Design.

Kvalifikationer

 • Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen inom materialteknik och kostnadsmodellering eller liknande. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.).
 • Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet av strukturdimensionerande beräkningar med finita element metoder och optimering.
 • Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av LCC.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.
 • Då tjänsten kräver tät kommunikation både inom centret och externt med andra närliggande forskningskluster och industripartners är goda språkliga kunskaper i svenska en förutsättning.
 • Sökanden måste vara starkt motiverad att bedriva grundläggande tillämpad forskning med sikte på att skriva vetenskapliga publikationer och att samtidigt kunna arbeta med specialister inom andra discipliner i tillämpade projekt. Självständighet i kombination med samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och förmåga att kommunicera och interagera värderas högt.
 • Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 1. Publikationslista
 1. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1009
Kontakt
 • Jenny Jerrelind, +46 8 790 76 05, jennyj@kth.se
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-06-19

Tillbaka till lediga jobb