Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Datalogi

Moderna datorsystem är byggda med ett stort antal komponenter, som ofta körs på olika plattformar, skrivna i flera programmeringsspråk och skyddas av olika defensiva mekanismer. I hjärtat av moderna system ligger en databaskomponent och en applikationskomponent. Databaskomponenten lagrar data från olika källor och reglerar åtkomsten till dessa data genom databasåtkomstkontroll. Aplikationen innehåller programvara som samverkar med databasen för att utföra användbar beräkning. Ett stort hinder för att säkra databasbaserad applikation är heterogenitet. Attacker över komponentgränser som kod injection och känslig data exponering utnyttja sådan heterogenitet för att kompromettera med känslig information.

Med tanke på komplexiten och heterogeniten i dagens system strävar JointForce-projektet, finansierat av Vetenskapsrådet (VR), att utveckla nya teorier, defensiva mekanismer, verktyg och benchmarks för att säkra system över komponentgränser. Doktoranden syftar till att bidra till forskning inom applikations- och databas- säkerhet. Det övergripande syftet med JointForce är att utveckla en gemensam grund för databas- och applikations- säkerhet och för att möjliggöra bestämning av metoder och verktyg från dessa två områden. Den ideala kandidaten bör ha starkt intresse och god kunskap i formella aspekter av programmeringsspråk, säkerhet och verifiering.

Denna position kommer att övervakas av Dr Musard Balliu (http://www.csc.kth.se/~musard/) och Prof Dilian Gurov (http://www.csc.kth.se/~dilian/). Musards webbsida innehåller information om den senaste forskning och den senaste verktyg.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Möjlighet att interagera och samarbeta med våra högprofessionella akademiska och industriella partners.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • mycket goda kunskaper om skriftligt och muntligt engelska och
 • mycket goda förkunskaper inom datalogi

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:  Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1542
Kontakt
 • Anna Olanos Jansson, annaoj@kth.se
 • Musard Balliu, musard@kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-14

Tillbaka till lediga jobb