Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

KTH bygger i nära samarbete med bl a Scania och AstraZeneca upp en framtidsorienterad forsknings- och utbildningsmiljö på institutionen för Hållbar produktionsutveckling i Södertälje vid skolan för Industriell teknik och management. Vi utökar nu forskargruppen med forskare och doktorander inom inriktningarna produktionslogistik, produktionsledning och driftsäkerhet. Denna postdoktorstjänst är en del av expansionen och har en inriktning mot produktionslogistik och ska bl a verka inom ramen för det nya 3-åriga Svensk-Sydkoreanska forskningsprojektet C-PALS rörande datainsamling, dataanalys och visualisering av nyckeltal för materialhantering och produktionslogistik. Detta sker bl a genom att utveckla metoder för att strukturerat och automatiskt samla in och bearbeta stora mängder data inom manuell och semi-automatisk materialhantering och utifrån det koppla modeller/beslutsstöd för en effektiv uppföljning, planering och optimering av komplexa produktions- och logistiksystem.

Tjänsten är en anställning på heltid, som kommer att pågå i upp till 2 år, varav minst 80% ägnas åt forskning och upp till 20% av tiden ägnas åt undervisning på grund- och avancerad nivå. Du förväntas meritera dig som forskare inom området produktionslogistik med aktiv medverkan i projekt vid institutionen för hållbar produktionsutveckling på KTH i Södertälje, främst inom Eureka-projektet C-PALS (Cyber-Physical Assembly and Logistics Systems in Global Supply Chains). Undervisningen sker inom civilingenjörsprogram och masterprogram vid institutionen. Forskningen sker i tät samverkan med industriella företag, främst de svenska projektpartnerföretagen Scania, Ericsson och H&D Wireless, samt med Sydkoreanska universitet och företag. Undervisning och forskning sker på svenska och engelska, varför en förmåga eller ambition att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift underlättar arbetet. Även deltagande i nationella och internationella nätverk samt engagemang i forskningsmiljöns projektutveckling ingår.

Kvalifikationer

För att kvalificeras för tjänsten har sökande, vid anställningens början, uppfyllt alla krav för en doktorsexamen inom produktionsteknik, produktionsledning, logistik, industriell ekonomi, datavetenskap eller motsvarande område som är relevant för digitalisering inom produktionslogistik. Sökande ska ha avlagt doktorsexamenför senast tre år sedan, eller planerar att ta sin doktorsexamen, innan anställningens början.

Vidare krävs:

 • Kunskap om produktionssystem, materialhantering och logistiska processer i tillverkande industri
 • Kunskap om smart produktion, Industri 4.0 och digitalisering av produktion och logistik.
 • Sökande ska ha goda forsknings- och publikationsmeriter
 • Erfarenhet av, och intresse för tillämpade forskningsprojekt i samverkan med externa industripartner
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på engelska
 • Förmåga eller uttryckt ambition att lära sig svenska i text och tal

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet där vi söker en självständig person som även har förmåga och intresse att bidra till ett teams utveckling. Analytisk och problemlösande förmåga är också viktigt, liksom nyfikenhet och intresse av kunskapsutbyte med interna och externa parter. Vi kommer att värdesätta pedagogisk förmåga i dialog med akademiska eller industriella parter och studenter. Vidare är förmågan att skapa direkta projektidéer för studentprojekt samt mer övergripande och långsiktiga forskningsidéer en förväntan vi har på kandidaten som anställs.

Det är meriterande med:

 • Kunskap och erfarenhet av avancerade analysverktyg för datahantering inom produktion eller logistik
 • Kunskap och erfarenhet av nyckeltal, performance measurement system, och dess utveckling
 • Tidigare erfarenhet av projektansökningar och deltagande i EU-projekt
 • Erfarenhet av att ha arbetat i industrin
 • Drivkraft och kreativitet
 • Nätverk inom produktions- och logistikområdet
 • Intresse av att översätta forskningsresultat och ny kunskap till ett format som passar industriell tillämpning

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-1388
Kontakt
 • Magnus Wiktorsson, Professor, 08-790 94 28
 • Jannicke Hauge, Lektor, 08-790 94 33
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-08-22

Tillbaka till lediga jobb