Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Matematik

Ämnesbeskrivning

Matematik

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att

 • undervisa i kurser på grundnivå i matematik och tillämpad matematik (särskilt inom matematisk statistik) för civilingenjörsstudenter, vilket framförallt omfattar att vara examinator samt att hålla föreläsningar.
 • arbeta med övergripande frågor kring utveckling och förnyelser av institutionens grundkurser, framförallt med avseende på användning av olika digitala hjälpmedel.
 • hålla sig uppdaterad om nya digitala plattformar för undervisning samt vara ett stöd till befintlig fakultet vad gäller användning av digitala hjälpmedel.
 • samordna, leda, utveckla och ha ett övergripande ansvar för rekrytering och anställning av amanuenser för bemanning av institutionens övningsgrupper.
 • stödja studierektorerna.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • undervisningsvana i matematik och tillämpad matematik, gärna matematisk statistik
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet och förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt
 • intresse för och förmåga till utveckling av e-lärande och digitala verktyg för utbildning
 • förmåga att utveckla och leda utbildningsverksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • dokumenterad ämnesmässig och yrkesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • förmåga att undervisa på svenska
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • doktorsexamen inom matematik
 • högskolepedagogisk utbildning
 • dokumenterad erfarenhet av e-lärande och digitala verktyg för utbildning

Det är även av betydelse att den sökande har

 • yrkeserfarenhet utanför högskolan
 • administrativ skicklighet
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1189
Kontakt
 • Mats Boij, boij@math.kth.se
 • Katarina Gustavsson, katg@kth.se
 • Tommy Ekola, ekola@kth.se
Publicerat 2019-12-11
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb