Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

I linje med KTHs mål om ett framtida hållbart samhälle riktar sig dessa insatser till det hållbara målet Clean and Affordable Energy, speciellt genom att möjliggöra omvandling av energisystemet. I detialer syftar detta projekt till att öka energieffektiviteten i industrin genom att hitta hur man konstruerar en ny materialklass med exceptionella värmeöverföringsegenskaper. I de flesta termiska processer betecknar "Pitch" temperaturskillnaden mellan den heta (kalla) källan och den hetaste (kallaste) punkten i processen. Faktum är att stora Pitch innebär låg termisk effektivitet.

Målet är att skapa ett material som möjliggör en effektiv minimering av värmeöverföring. För detta ändamål kommer vi att använda CFD-simuleringar av flöde och värmeöverföring i kandidatvärmeöverföringsgeometrier. Dessa geometrier är Triple-Periodic Minimum Surface-modeller. Post-doc kommer att utveckla geometrier, skapa numeriskt nät, köra värmeöverföring och konjugera värmeöverföringssimuleringar, analysera och rapportera resultat. Med tanke på det stora antalet intressanta fall kommer en del av arbetsflödet att automatiseras.

Arbetet är ett samarbete med svenska industrier och kombinerar simuleringar och experiment. Experimenten kommer mest att göras av branschpartnerna. Däremot kommer postdoktorn att ha möjlighet att delta i mätningarna och den efterföljande dataanalysen.

Generiska materialstrukturer kommer att undersökas med hjälp av laboratorieskalaexperiment och simuleringar för att optimera värmeöverföringsförmågan och identifiera nyckelparametrar för design. Större skala experiment kommer att genomföras för att validera simuleringarna och testa prestanda för det nya materialet.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom kemisk, mekanisk, process- eller energiteknik (eller motsvarande), helst med fokus på att använda CFD-verktyg för att förutsäga flöde och värmeöverföring. Doktorsexamen måste ha skett inom de senaste tre åren från ansökningsfristen (vissa undantag för särskilda skäl, till exempel sjukskrivning och föräldraledighet). Kandidaten ska ha en stark bakgrund på minst ett av följande områden: numerisk värmeöverföring, beräkningsvätskedynamik, simulering av termodynamik, förbränningssimuleringar eller turbulenssimuleringar.

Vi söker kandidater med stark forskningsrekord. Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav såväl som att kunna ägna sig åt projektet och möta milstolpar. En starkt motiverad person, som kan arbeta självständigt och planera en effektiv uppgift, passar perfekt rollen. Godt engagemang för engelska muntligt och skriftligt krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

Krav

  • Avlagd (eller inom kort planerad) doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. (max 2 sidor)
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  • Två rekommendationsbrev eller kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1198
Kontakt
  • Christophe Duwig , duwig@kth.se
Publicerat 2019-07-03
Sista ansökningsdag 2019-08-20

Tillbaka till lediga jobb