Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att vara förlagt till avdelningen för Omgivningsfysiologi och forskningen kommer att röra (i) upprättande av fysiska kravprofiler för olika befattningshavare inom försvarsmakten (cirka 75% av arbetet) och (ii) omgivningsfysiologi, d.v.s. studier av olika omgivningsfaktorers inverkan på fysiologiska processer hos människa (cirka 25% av arbetet). I ämnet omgivningsfysiologi ingår fyra delområden: höghöjdsfysiologi, termofysiologi, gravitationsfysiologi och dykerifysiologi. Arbetet kommer att innefatta att genomföra humanförsök i fält såväl som i laboratorium, samt att självständigt genomföra dataanalys och skriva rapporter och vetenskapliga artiklar.

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • Sökande skall ha avlagt doktorsexamen inom något av områdena: omgivningsfysiologi, arbetsfysiologi eller fysiska krav för personal. Det är av särskilt meritvärde att ha erfarenhet av att utveckla fysiska kravprofiler för militära eller liknande befattningar. Det är även meriterande att ha forskningserfarenhet från något av de ovan angivna delområdena inom omgivningsfysiologi. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Sökande skall bifoga:

1. CV innefattande relevant yrkeserfarenhet och bakgrundskunskap
2. Kopior av sökandes examensbevis och arbetsintyg. Om originaldokumenten är utformade på annat språk än svenska eller engelska krävs att dokumenten översätts till ett av dessa språk.
3. Kopior av ämnesrelevanta vetenskapliga publikationer och rapporter.
4. Rekommendationsbrev samt kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning i två år. 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enlig överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-1432
Kontakt
 • Ola Eiken, eiken@kth.se
Publicerat 2019-08-01
Sista ansökningsdag 2019-09-20

Tillbaka till lediga jobb