Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) är en av de nyligen strategiskt bildade institution inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH. Syftet är att möta samhällets krav på hållbar utveckling inom miljövetenskap och teknik. Avdelningen har en vision att ge utbildning på både grundnivå och forskarutbildning och även spetskompetens inom relevanta områden.

KTH-International grundvatten arsenikforskningsgruppen är en av de ledande forskningsgrupperna med kompetens inom tvärvetenskapliga områden för miljö och geokemi, grundvattenkemi, mark- och vattenföroreningsforskning med global utsikt. Målet för gruppen är att hjälpa samhället genom att tillhandahålla mest innovativa tekniker för att skydda olika delar av ekosystem och förbättrad dricksvattenförsörjning. KTH Royal Institute of Technology har under de senaste 20 åren arbetat med arsenikrening i samarbete med akademin, statliga och civila samhällsorganisationer.

Programbeskrivning

KTH har tecknat ett avtal med UNICEF om att genomföra ett program med titeln "Förbättra den privata sektorns kapacitet för att öka tillgången till säkert dricksvatten - politik, systemstärkning och hållbar leverans av tjänster" i Bangladesh fram till slutet av 2021. De föreslagna arbetskomponenterna inkluderar planering och utveckling av protokoll, implementering och uppskalning av Sustainable Arsenic Mitigation (SASMIT) protokollet samt att bygga upp ytterligare kapacitet inom dricksvattensäkerhet. SASMIT-protokollet kombinerar vetenskap med lokal kunskap för att vetenskapligt validera ”sedimentfärgkonceptet” vid installation av brunnar för att leverera ”arseniksäkert” vatten. Programresultaten ska strategiskt adressera underliggande ”flaskhalsar”, engagera och underlätta för regeringen att påvisa ledarskap och den institutionella harmoniseringen för att förbättra den privata sektorns kapacitet att säkerställa säkert dricksvatten för alla.

Arbetsuppgifter

Forskningsingenjören ska tillhandahålla expertstöd för programimplementering, inkluderande hydrogeologisk baseline-utvärdering, kartläggning av borrpolicyformuleringar etc. Arbetet har ett särskilt fokus på samordning mellan olika samarbetspartners till Unicef-Sida-stödda program. En av nyckelfunktionerna är att ge programhanteringsstöd för att uppfylla programmets mål. Utlandsresor för  att delta i presentationer, möten och internationella konferenser m.m. kan bli aktuellt.

Programmet sträcker sig ungefär två år. Anställningen omfattar 20% så kallad ”avdelningstjänstgöring”, främst undervisning i kurser som erbjuds av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

Kvalifikationer

- Minst 5 års arbetserfarenhet med vatten, varav minst 3 år måste vara internationell organisation

- Styrkta erfarenhet av kommunikation i genomförande av projekt som involverar mångfacetterade intressenter i SDG-6-frågor

- Arbetslivserfarenhet i Sydasien, särskilt med marginaliserade personer och beslutsfattare

- Erfarenhet av vetenskaplig kommunikation i internationella konferenser och publikationer

- Minst en publikation med ISBN på vattenfrågor

- Kandidatexamen med fyra års universitetsstudier

- Minst 60 högskolepoäng / ECTS är avslutade på avancerad nivå

Som person har du förmåga till självständigt arbete, har förmåga att prioritera, organisera och planera uppgifter. Du värdesätter samarbete genom att upprätthålla goda relationer med såväl interna som externa aktörer.

Stor vikt kommer att läggas på personlig kompetens och lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1541
Kontakt
  • Prosun Bhattacharya, Professor, +46 8 790 73 99
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2019-12-15

Tillbaka till lediga jobb