Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hälsovetenskap

Under de senaste åren har vi sett en ökad forskningsaktivitet inom precisionsmedicin och individualiserad behandling. Detta har till en hög grad möjliggjorts genom vetenskapliga framsteg inom genetik, proteomik, datavetenskap och informationsteknologi. Trots detta är hindret mellan teknologisk innovation och klinisk implementering fortsatt markant. Hälsosystemvetenskap möjliggör användning av metoder och verktyg inom systemvetenskap för att utvärdera och optimera behandlingsprocesser och organisatoriska strukturer i hälso- och sjukvården. Denna disciplin har därför stor potential att minska klyftan mellan innovation och praktisk implementering.

Huvudsakliga fokusen för detta doktorandprojekt är att utveckla ett generellt ramverk för att utvärdera effekten av technologisk innovation och kvantitativa algoritmer, inom precisionsmedicin och dosering, på klinisk nivå med syfte att förbättra effektiviteten av behandlingsprocesser. Detta projekt kombinerar modellering av hälso- och sjukvårdssystem och processer med modeller för sjukdom och farmakologi för att etablera metodologisk evidens, detta i samarbete med kliniska partners.

Sökande bör ha, eller vara i slutskedet att erhålla, en Master of Science examen i naturvetenskap, teknologi, hälsa, eller relaterat område. Kandidaten bör ha ett starkt intresse för kvantitativ dataanalys, hälso- och sjukvård, nätverkande och kollaborativ forskning för att föra innovationer till vården.

Den utnämnda sökande kommer att ansluta sig till en multidisciplinär forskningsgrupp på campus i Flemingsberg. Gruppen specialiserar sig inom hälsologistik och informatik, med en bred kombinerad kompetens inom systemmodellering och simulering, komplexa adaptiva system, och deltagande spel.

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av: Professor Sebastiaan Meijer, Assisterande Professorer Adam Darwich och Jayanth Raghothama.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • En öppen, kreativ och multidisciplinär forskningsmiljö med möjligheter att arbeta och samarbeta på metodpedagogiskt varierande och innovativa projekt.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha erhållit eller inom en snar framtid erhålla en Matser of Sciene examen i natur- eller hälsovetenskap, teknologi eller ingenjörsvetenskap, eller relaterad disiplin.
Goda akademiska meriter, goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska, kommunikations- och samarbetsförmåga.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-1904
Kontakt
 • Adam Darwich, darwich@kth.se, tel: 08-790 4805
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Tillbaka till lediga jobb