Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Flytspänningsvätskor finns överallt i bade naturen och industrierna (från biologiska vätskor till laviner, från ketchup till cement), och de flödar annorlunda och ofta mer oregelbundet än enkla vätskor som t.ex. vatten. Problem med hanteringen av komplexa vätskor leder till energiförluster och slöseri av naturliga resurser hos existerande industrier, och hindrar nya industrier att etablera sig. MUCUS-projektet som är finansierat av Europeiska Forskningsrådet (ERC) vill förbättra vår förmåga att förutsäga komplexa vätskors beteende, särskilt hur de interagerer med ytor och väggar. Forskningen kommer till nytta hos industrier som dagligen hanterar flytspänningsvätskor, från matindustri till 3D-skrivare, och kan förbättra vår förmåga att förutsäga naturkatastrofer (t.ex. lerskred) som förväntas uppkomma mer frekvent p.g.a. klimatförändringar.

Som en doktorand i MUCUS-projektet är du med i ett forskningsteam med betydlig erfarenhet av flytspänningsvätskor. Du har tillgång till våra moderna beräkningsverktyg för att generera förståelse för strömningens fysik, vilket tillsammans med parallella nya experiment i gruppen kommer att ha ett stort genomslag.  Att förstå mekanismer för interaktion av mikrostruktur och makroskopisk strömning kommer att leda till nya sätt att styra dessa flöden.

Projektet innebär samarbete med handledare, övriga forskargruppen, och inom våra internationella samarbeten. Därför är det bra om du kan kommunicera och interagera med andra, men även har förmåga att jobba och tänka självständigt när det behövs. Detta doktorandprojekt kommer att öppna upp framtida karriärmöjligheter både inom akademin och industrin.

Handledning:Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av: Universitetslektor Outi Tammisola.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Följande kunskaper är meriterande: bra kunskaper i beräkningar/experiment, bra kunskaper i strömningsmekanik eller tillämpande matematik, väldigt bra kunskaper i engelska (muntligt och skriftligt), tidigare erfarenhet av storskaliga strömningsberäkningar.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexsamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Mars 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1728
Kontakt
 • Univ lektor Outi Tammisola, outi@mech.kth.se 08 790 68 01
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb