Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektroteknik

Genom en urvalsprocess med hög konkurrens har KTH nyligen tillsatt ett kompetenscentrum för pålitliga ”edge computing” system och applikationer  (TECoSA) som planeras att inledas tidigt 2020.

Edge computing är ett nytt beräkningslager som tillhandahåller betydande beräknings- och lagringsresurser nära användaren, slutsystem och applikationer, samt förväntas minska vanliga begränsningar inom centraliserade molnbaserade system (fördröjningar, tillgänglighet, bandbredd, integritet), samt inbyggda system (beräkningskapacitet, koordination). Detta kommer att utgöra en viktig del av nyskapande applikationer som körs över 5G mobila nätverk, som till exempel smarta tillverkningsprocesser.

Kompetenscentrumet fokuserar på forskning som banar väg för nyskapande edge-computing-system och applikationer med betoning på utmaningar relaterade till förutsägbarhet och säkerhet. I denna utlysning söker vi doktorander som är intresserade av att arbeta med förutsägbarhetsaspekter inom edge-computing-system. Detta kan innehålla metoder för att modellera, förutspå samt optimera trådlösa eller trådburna kommunikationsvägar sammankopplade med beräkningsnoder.

Teoretiska metoder så som köteori (med specifik betoning på s.k. ”age-of-information” analys), optimering av dessa modeller genom konventionella (tex kombinatorisk optimering av spelteori) och data-drivna metoder, samt experimentell validering är av intresse för denna forskning. Positionen innefattar samarbeten med andra forskningsgrupper från andra ämnesområden samt samarbeten med industriella parter.

Handledning: Doktoranden kommer att placeras vid Kungliga Tekniska Högskolan samt handledas av antingen avdelningen för Teknisk Informationsvetenskap eller avdelningen för Kommunikationssystem.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Erfarenhet av modellering, analys och optimering av stokastiska system, särskilt för kommunikation eller beräkningssystem, är en fördel. Erfarenhet av systemforskning inom trådlös kommunikation och nätverk, såväl som kantberäkningssystem är också meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Februari 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2571
Kontakt
 • James Gross, Universitetslektor, jamesgr@kth.se
 • György Dan, Professor, gyuri@kth.se
 • Maria Forslycke, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-11-26

Tillbaka till lediga jobb