Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Arkitektur

Doktoranden kommer att ingå i Innovative Training Network "TACK/ Communities of Tacit Knowledge: Architecture and Its Ways of Knowing" (EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020). Nätverket utvecklar unga forskares förståelse för den specifika och ofta inte verbaliserade kunskap arkitekter använder för att utforma byggnader och städer. TACK samlar tio betydande akademiska institutioner, tre ledande kulturinstitutioner, och nio välrenommerade arkitektkontor. Tillsammans erbjuder dessa partners ett innovativt doktorandprogram som fördjupar kunskapen om den tysta kunskapens natur inom arkitektur genom tio parallella doktorandprojekt.

Det individuella doktorandprojektet (Frames) kommer att utveckla ett teoretiskt och historiskt ramverk för forskning om tyst kunskap inom arkitektur. Genom att bland annat utgå från existerande studier syftar projektet till att skapa en kritisk diskurs om tyst kunskap inom rumsliga praktiker som även har relevans för andra discipliner.

Mer information: https://tacit-knowledge-architecture.com

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska Högskolan och handledas av professor Helena Mattsson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • En dynamisk forskarmiljö med expertis bland annat inom välfärdsstatens arkitektur, kritisk teori, genusstudier och samtidshistoria.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till doktorsprogrammet i Arkitektur krävs att den sökande dessutom har en Masterexamen i arkitektur, landskapsarkitektur, arkitekturens teori och historia, stadsplanering eller relaterade ämnen.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • tillgodogöra sig forskning inom arkitektur,intresse av att arbeta i gränslandet mellan akademin och designbaserad forskning i ett internationellt nätverk,
 • arbeta i gränslandet mellan akademin och designbaserad forskning i ett interna,
 • tala och skriva på engelska

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via denna länk:

https://tacit-knowledge-architecture.com/phd-applications/

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-2042
Kontakt
 • Helena Mattsson, professor, +46 8 790 60 61
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-11-08

Tillbaka till lediga jobb