Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan utlyser en anställning som biträdande lektor i intelligenta system med inriktning mot maskininlärning, med stöd från Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), ett 10-årigt forskningsprogram finansierat av en donation på 1.3 miljarder från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och med ytterligare 500 miljoner i finansiering från industri och deltagande universitet.

Ämnesområde

Intelligenta system med inriktning mot maskininlärning

Ämnesbeskrivning

Maskininlärning är ett delområde av intelligenta system och artificiell intelligens som behandlar konstruktion och analys av algoritmer som lär sig från data.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i att utveckla KTHs forskning och undervisning inom de teoretiska grunderna för ämnesområdet. I arbetet ingår att handleda doktorander och post-doktorer och etablera forskningssamarbeten både inom och utanför KTH. I arbetet ingår även att bedriva undervisning inom ämnen på grundläggande och avancerad nivå vid institutionen för Intelligenta system;  t.ex. på kurser i artificiell intelligens, maskininlärning, reinforcement learning eller deep learning. Vidare ska personen samverka med industri och samhälle. Den som anställs förväntas bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella aktiviteter.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad genom vetenskapliga resultat och publikationer i konferenser och tidskrifter av högsta kvalitet, till exempel ICML, NeuroIPS, AISTATS, COLT, AAAI, UAI, ICLR och JMLR.
 • en tydlig och nydanade forskningsvision, omfattande internationell erfarenhet samt kan bidra till förnyelse och utveckling inom ämnesområdet.
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling och undervisning inom ämnesområdet
 • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • god förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.
 • genomfört postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2585
Kontakt
 • Bo Wahlberg, professor, bo@kth.se, +46 8 790 72 42
 • Hedvig Kjellström, professor, hedvig@kth.se, +46 8 790 69 06
 • Mikael Visén, HR-handläggare, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2019-11-15
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb