Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Forskningsgruppen fordonsdynamik i samarbete med Integrated Transport Research Lab på KTH söker efter en doktorand kopplat till det treåriga forskningsprojektet REDO (REmote Driving Operations) finansierat av FFI. Forskningen kommer att genomföras dels vid fordonsdynamik och dess körsimulator med rörelseplattform men även på ITRL kopplat till forskningsfordonen RCV-E samt trafikkontrolltornet och projektet AVTCT (Autonomous Vehicle Traffic Control Tower). Samarbete kommer även ske med doktorand vid VTI samt med ingående företag i REDO projektet.

För att överbrygga möjliga problem med introduktionen av självkörande fordon så kommer vi i en överskådlig tid behöva fjärrstyrning av självkörande fordon. Från ett beteendeperspektiv så kan man säga att framförandet av ett fordon sker på tre nivåer: strategisk, taktisk och operationell. Liknande förhållningssätt kan användas för fjärrstyrda fordon. För förare i den taktiska och strategiska nivån så skiljer uppgiften för en operatör från en vanlig förare genom att en operatör kan behöva styra och övervaka flera fordon samtidigt. Här är det speciellt viktigt att utforska hur övertagande från självkörande till fjärrstyrt ska gå till och hur man kan öka precisionen och säkerheten av fjärrstyrning med hjälp av återkoppling av fordonets beteende till operatören samt reglering i fjärrfordonet som stödjer operatören. Forskningen kommer således beröra områdena: fordonsdynamik, reglerteknik, människa-maskininteraktion samt innebära teoretisk analys, modellering och simuleringsarbete samt experimentell analys.

Vi söker en kandidat med goda kunskaper om fordonsdynamik och reglersystem där kunskap om förar-fordon interaktion samt körsimulatorer är meriterande.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan på fordonsdynamik och forskningscentrumet ITRL och handledas av: Lektor Mikael Nybacka och Lektor Lars Drugge.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde. 
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbeta i nära samarbete med andra doktorander inom liknande forskningsområde på forskningscentrumet ITRL med avancerade forskningsplattformar.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs en civilingenjörsexamen i Farkostteknik, Maskinteknik, Teknisk Fysik, Reglerteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska ha ett stort intresse för forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och kunna samarbeta med andra personer, driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar samt goda kommunikationsfärdigheter på både muntlig och skriftlig engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1826
Kontakt
 • Lektor Mikael Nybacka, 0702404671, mnybacka@kth.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2020-01-25

Tillbaka till lediga jobb