Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för EE inom skolan för EECS söker en postdoc inom området Automatisk Konstruktion av maskininlärningshårdvara. Gruppen som leds av prof. Ahmed Hemani har varit ledande forskning inom utveckling av coarse grain rekonfigurerbara konstruktioner för maskininlärning. En systemnivåmetodik har utvecklats i gruppen som gör det möjligt att kartlägga subsystem för signalbehandling modellerad i hårdvara till dessa coarse grain rekonfigurerbara konstruktioner. Se artikeln om systemnivåsyntes av hårdvara för DSP-applikationer med pre-karakteriserade funktionsimplementeringar i ISSS Codes-konferensen 2013. En annan del av metodiken höjer det fysiska designmålet från boolesk nivå till RTL-nivå och introducerar ett strukturlayout för att åstadkomma en mer effektiv syntes från en högre nivå. Detta arbete som kallas SiLago-metoden har publicerats i NOCS 2017.

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen inom automatisk design och konstruktion av elektroniska kretsar från högre abstraktionsnivåer. Undantag kan göras för exceptionella kandidater som är i slutet av sina doktorandstudier, och där den tilltänkta forskningen faller inom ramarna för kandidatens doktorsavhandling. Den valda kandidaten bör ha en stark bakgrund inom EDA utvecklingsmiljöer, algoritmer och data-strukturer, optimersmetoder, och kunna använda verktyg för vilkorsprogrammering. Kandidaten förväntas även att ha goda kunskaper inom datorarkitekur, cachar, minneshierarkier, anslutningar på systemnivå och så vidare. Kandidaten skall behärska det Engelska språket I både tal och skrift och skall kunna komponera och presentera forskningsresultat I högkvalitativa vetenskapliga publikationer.

Krav 

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga.
 • Självständighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan ska innehålla

 1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
 3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 5. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2680
Kontakt
 • Ahmed Hemani, hemani@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-10-23
Sista ansökningsdag 2019-12-03

Tillbaka till lediga jobb