Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Inom strömningsmekanik är sprayer och droppar kärnan i ett stort antal tillämpningar till exempel förbränning i förbränningsmotorer och gasturbiner, produktion av nanopartiklar via flamspray-pyrolys och vid rening av avgaser. Specifikt för detta projekt är förståelse och kontroll av förångningen av bränsleblandningar vilket är en betydande vetenskaplig utmaning som innefattar samspelet mellan tre icke-linjära fenomen, nämligen turbulens, termokemi och mass och värmeöverföring. Till exempel, biobränslen är i själva verket komplexa blandningar med en stor variation av fysikaliska egenskaper. På liknande sätt är syntesen av nanopartiklar baserad på sprayflammor av substrat upplösta i organiska lösningsmedelsblandningar. Ett sista exemplet är rökgas kondensering i avgaser. Beteende hos blandningar under droppars förångning eller kondensering är icke-linjärt och kan därför inte förstås intuitivt.

De grundläggande vetenskapliga frågorna som vi kommer att besvara är:

 1. Hur man modellerar turbulent värme- och massöverföring vid förångning av många droppar?
 2. Vilka mekanismer konkurrerar under förångning eller kondensering i turbulenta flöden?
 3. Hur identifierar, kvantifierar och modellerar droppar / droppar- och droppar / flödes-interaktioner, vid förångning av 10 000 + multikomponenta droppar?

Projektet är unikt eftersom vi utför de första högprestanda simuleringarna av ett stort antal droppar som förångas samtidigt i ett turbulent flöde. Det kommer därför att ge ny insikt för modellering av denna spännande fysik. 

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av: lektor Christophe Duwig.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidater ska ha erfarhent av  Computational Fluid Dynamics eller motsvarande avancerade simulerignar och grundläggande kunskap i programmering, termodynamik och turbulens.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:  Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-1912
Kontakt
 • Lektor Christophe Duwig, duwig@kth.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-05

Tillbaka till lediga jobb