Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom dynamisk övervakning av smarta kontrakt.

Varför behövs dynamisk övervakning? De befintliga teknikerna för att upptäcka sårbarhet förlitar sig mestadels på generiska exekveringsflödesmönster och fångar inte upp tidsinformationen på ett exakt sätt. Som ett resultat av det tenderar de att överrapportera vissa problem, medan de kan missa andra. I synnerhet är det viktigt att övervaka det temporala beteendet och exekveringskostnaden (användningen av "gas") för transaktioner i smarta kontrakt under deras exekvering. Men dynamisk övervakning av smarta kontrakt är för närvarande inte möjligt på ett exakt sätt på grund av immanenta begränsningar i deras exekveringsmiljö.

Detta projekt undersöker vilka dynamiska egenskaper som smarta kontrakt måste uppfylla för att vara säkra mot vissa typer av sårbarheter och implementerar den nödvändiga infrastrukturen för sådan övervakning. Som ett resultat av projektet kommer vi skapa nya ansatser för att övervaka smarta kontrakt mot sårbarheter och lära oss om säkra konstruktioner för nästa generations smarta kontrakt och till och med plattformar för smarta kontrakt.

Vänligen kontakta Cyrille Artho (artho@kth.se) via e-post för mer information. Förutom e-postförfrågningar måste alla ansökningar göras formellt via KTHs webbplats.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Cyrille Artho.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumni verksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Du kommer att ingå i en dynamisk grupp som arbetar med sammanflödet av run-time analys, maskininlärning och visualisering.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap om dynamisk övervakning eller smarta kontrakt är ett plus men inte nödvändigt. Vi förstår att detta projekt omfattar flera discipliner, så vi uppmuntrar kandidater som är intresserade av att lära och behärska dem.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Observera att denna position är beroende av ITEA-finansieringsregler.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, tidigast 1 januari 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2837
Kontakt
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
 • Cyrille Artho , artho@kth.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb