Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Människa-Datorinteraktion

Existerande interaktionslösningar för åtkomstkontroll är i regel utformade på ett sätt som illa återspeglar dess faktiska värde och betydelse, vilket ger upphov till en dissonant användarupplevelse. Projektet syftar till att utforska, utforma och empiriskt utvärdera fysiska säkerhetsnycklar som bättre rimmar med ambitionen om livslång interaktion med stort bruksvärde. Konkret kommer vi att skapa en liten serie interaktiva demonstratorer av designkonceptet Precious Keys, där vi undersöker hur fysisk användarautenticering kan designas för ett långtida och hållbart bruksvärde. Hur ska dessa enheter fungera och se ut? Vilka material, former och tillverkningsprocesser är lämpliga? Vilka slags interaktioner och begränsningar ska de uppvisa? Hur kan de att passas in i ett komplext ekosystem av nätverksbaserade hårdvaru- och mjukvarusystem, tätt sammanlänkade med centrala säkerhets- och integritetsfrågor? Hur kan de anpassas för olika användargrupper och deras unika behov? Vi kommer att undersöka ovanstående forskningsfrågor genom konceptdriven interaktionsdesign där vi framställer scenarier och fysiska prototyper, vilka därefter kan beforskas vidare men även potentiellt realiseras som verkliga produkter. Vi söker en doktorand med stark egen drivkraft och intresse för komplexa designutmaningar relaterade till interaktion i dagens samhälle. Arbetet kommer att genomföras i en kreativt miljö genom designbaserat arbetssätt, för att utforska tekniska möjligheter samt existerande och framtida praktiker och designkoncept.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Ylva Fernaus

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande bör ha grundutbildning inom Människa-Datorinteraktion, Interaktionsdesign, Medieteknik eller Industridesign.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Utöver detta läggs stor vikt vid sökandens portfolio som bör visa prov på:

 1. Tidigare designarbete (inklusive implementation) av interaktiva system,
 2. teoretisk kunskap relaterad projektets tematik,
 3. genomförda studier med slutanvändare,
 4. akademiskt skrivande på engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2981
Kontakt
 • Ylva Fernaeus, Universitetslektor, fernaeus@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-30

Tillbaka till lediga jobb