Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Mark- och vattenteknik

Klimatförändringarna medför ett starkt behov av en energiomställning, vilket är ett viktigt mål i samhället. I detta sammanhang är vindkraft en viktig beståndsdel, men det finns många andra hållbarhetsmål som kan göra planering av vindkraft komplicerad. I detta sammanhang är metodutveckling av deltagandeplanering med planeringsstöd som kan integrera olika hållbarhetsmål av stor vikt. Genom rumslig och hållbarhetsinriktad systemanalys, med brett deltagande av samhällets aktörer tillsammans med en kunskapsdriven ansats med geografiska informationssystem och beslutsstöd, kan en mer hållbar och förutsägbar planeringsprocess utvecklas.

Huvudsakligt fokus för detta doktorandprojekt är att utveckla ett beslutsstödsverktyg för hållbar planering av vindkraft, baserat på geografiska informationssystem och multikriterieanalys, som kan integrera relevant kunskap för formgivning och utvärdering av planeringsalternativ. Det ska möjliggöra involvering av olika intressenter och utvecklas till att kunna anpassas till befintliga och möjliga framtida planeringsprocesser.

Den utvalda kandidaten kommer vara en del av Avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, inom Forskargruppen för miljöbedömning och –förvaltning, en interdisciplinär miljö med naturvetenskaplig-teknisk, samhällsvetenskaplig- och planeringskompetens.

Den sökande ska ha en masterexamen inom Miljöteknik och hållbar infrastruktur eller motsvarande, med inriktning mot geografiska informationssystem, beslutsstöd och miljösystemanalys. Kandidaten bör ha ett starkt intresse för hållbarhetsfrågor, kvantitativ dataanalys och modellering, i kombination med samverkan med samhällets aktörer.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Docent Ulla Mörtberg

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska ha en masterexamen inom Miljöteknik och hållbar infrastruktur eller motsvarande, med inriktning mot geografiska informationssystem, beslutsstöd och miljösystemanalys. Kandidaten bör ha ett starkt intresse för hållbarhetsfrågor, kvantitativ dataanalys och modellering, i kombination med samverkan med samhällets aktörer. Erfarenhet av utvecklingsarbete av modellstöd i planeringsprocessen med denna inriktning, i samverkan med planerare, är en fördel. Goda akademiska meriter, goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska, kommunikations- och samarbetsförmåga.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-2281
Kontakt
 • Ulla Mörtberg, Docent, mortberg@kth.se 08 - 790 86 08
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, hr-seed@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-07

Tillbaka till lediga jobb