Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap

Vi söker en doktorand (licentiat) till Avdelningen för Jord- och Bergmekanik som är en del av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH. Projektet avser utformning av övergångszoner för höghastighetsjärnväg. Doktoranden kommer att studera olika geotekniska lösningar för övergång mellan järnvägsbank och styv konstruktion (t.ex. bro) för att minimera sättningar, nedbrytning och andra negativa mekanismer under järnvägens livslängd.

Projektet inkluderar numerisk simulering i form av finita elementmetoder (FEM) och diskreta elementmetoder (DEM), tillämpning av avancerade jordmodeller samt fältmätningar på befintliga anläggningar.

Sökande har lämpligen en civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad med inriktning mot geoteknik samt har goda teoretiska kunskaper i jordmekanik och erfarenhet av numeriska beräkningar. Projektet genomförs i samarbete med finansiären Trafikverket och säkerställer därmed att projektet kan fokusera på frågeställningar som är relevanta för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg och att resultaten kan få tillämpning.

Tjänsten är avsedd för doktorandstudier som leder fram till licentiatexamen under förutsättning att målen med forskarutbildningen uppnås. Tjänsten innebär en studietid på två år vid heltidsstudier. Därutöver förväntas doktoranden bidra med undervisningsinsatser och annan institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltidsanställning, varför tjänsten kan förlängas med upp till ett halvår.

Avdelningen avser söka ytterligare finansiering i syfte att möjliggöra fortsatt arbete mot doktorsexamen, vilket då skulle ge totalt upp till fem års anställning inklusive institutionstjänstgöring.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad eller motsvarande samt ha goda kunskaper inom geoteknik och jordmekanik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska behärska det engelska språket i tal och skrift samt ha goda akademiska betyg. Praktisk erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet samt erfarenhet av numeriska beräkningar och fältmätningar är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-2322
Kontakt
 • Stefan larsson, professor, e-post: stelar@kth.se, tel: 08 790 60 16
 • Carl Wersäll, forskare, e-post:cwersall@kth.se, tel: 08 790 80 24
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-25

Tillbaka till lediga jobb