Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medierad kommunikation; Människa-Datorinteraktion

Autonoma system spelar en allt viktigare roll i människors vardagsliv - de automatiserar processer eller stödjer arbetsuppgifter i yrkeslivet; de används för övervakning; för att skapa konstnärliga uttryck, i lek och spel. I det här projektet frågar vi oss hur etik utformas i relationen mellan autonoma system och människor. Vi har ett speciellt fokus (dock ej uteslutande) på drönare. När vi interagerar med drönare får vi, i någon mening, superkrafter: vi blir cyborger eller centaurer och våra förmågor kompletteras av eller till och med utvidgas med drönarnas förmågor.

Doktorandtjänsten är placerad i forskargruppen Soma Design vid KTH inom ett projekt finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Utöver att delta i forskarutbildningen i Medierad Kommunikation inriktning mot MDI på KTH, kommer doktoranden bli en del av den nationella forskarskolan WASP-HS som fokuserar på effekterna av artificiell intelligens på samhället. Soma Design-gruppen på KTH är en tvärvetenskaplig design-orienterad forskargrupp. Doktoranden vi söker kommer arbeta med en soma design-baserad ansats till att bygga autonoma system och därigenom utforska hur etik uppstår och formas av små och stora designbeslut.

Handledning: Doktoranden handledas av Professor Kristina Höök och Universitetslektor Airi Lampinen vid Stockholms Universitet

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Forskningsarbete i fronten av interaktionsdesignområdet, i en internationellt känd forskargrupp. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Akademisk examen inom MDI eller en fyraårig universitetsutbildning med en för MDI- ämnet relevant allmän inriktning, t ex civilingenjör eller magisterexamen i MDI, datalogi/datavetenskap, industridesign eller mekatronik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på engelska. 

Sökande bör ha en Master-utbildning i industridesign, människa-dator interaktion, datavetenskap, dataingenjör, mekatronik eller en liknande utbildning där formgivning, implementation och realisering av fysiskt interaktiva system står i centrum. Sökande bör uppvisa ett starkt intresse för etik, estetik och design.  

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2983
Kontakt
 • Kristina Höök, Professor, khook@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-02-12

Tillbaka till lediga jobb