Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering och beslutsanalys

Polis, ambulans och brandkår är samhällstjänster som förknippas med plötsliga händelser; olyckor, katastrofer eller att vara utsatt för brott. Behoven av tjänsterna är ojämnt fördelade, både bland individer och rumsligt. Den offentliga sektorns tjänster kompletteras i allt högre grad med frivilliga och privata initiativ. Det finns mycket begränsad kunskap om denna utveckling, och behov av att veta mera om konsekvenserna. I projektet ingår kartläggning av tillgången till blåljus-tjänster på svensk landsbygd och den omorganisation som skett avseende lokalisering och omfattning utifrån olika grupper i samhället.

Tjänsten avser en tvåårig studie som kartlägger efterfrågan av räddningstjänster på landsbygden från användarnas perspektiv. Flera olika typer av datakällor är aktuella, från officiell statistik till sociala medier. Geografiska informationssystem (GIS) utgör ett viktigt verktyg. I projektet ingår att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som följer den nuvarande organisationen av och tillgången till blåljus-tjänster i Sverige.

Vi söker dig med erfarenhet av databehandling och rumsliga metoder. Du har en master inom områdena kulturgeografi, urban och regional planering, kriminologi, ekonomi, teknik, eller motsvarande ämnen.

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Urbana och regionala studier på KTH som är en tvärvetenskaplig miljö och handledas av professor Vania Ceccato. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Doktoranden ges förutsättningar att delta på nationella och internationella konferenser och i andra sammanhang som utvecklar professionella nätverk och bidrar till fortsatta karriärmöjligheter.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förväntas också kunna läsa och skriva vetenskaplig engelska och tala engelska obehindrat.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap av databehandling och rumsliga metoder är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet att skriva akademiskt. Urvalet kommer att speciellt bedöma akademiska förutsättningar och lämplighet, relevans i erfarenhet av tidigare studier, ämneskunskap och referenser.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiat

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-2393
Kontakt
 • Vania A Ceccato, professor, 08-790 86 25, vania.ceccato@abe.kth.se
 • Ida-Maria Bruhn, HR-handläggare, 08-790 94 20, ida-maria.bruhn@abe.kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-24

Tillbaka till lediga jobb