Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av: Per Berglund

Du kommer att antas som forskarstuderande vid Kungl Tekniska högskolan i Stockholm med professor Per Berglund, KTH, och Dr Luuk van Langen, ViaZym B.V., Delft (Nederländerna) som handledare. Den första delen av ditt forskningsarbete (18 månader) kommer att utföras vid KTH, institutionen för industriell bioteknologi. De följande 30 månaderna kommer att utföras vid ViaZym i Delft. Detta doktorandprojekt är finansierat tre år från EU H2020 och ett år från KTH och du kommer att vara anställd på ViaZym B.V. hela projektperioden om 48 månader.

Du kommer att delta i lärandeaktiviteter och workshops som organiseras av detta ITN-EID. Som en Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) fellow förväntas du bidra i spridningen av dina doktorandprojektresultat genom publika engagemang and vetenskapliga plattformar.

Ditt forskningsprojekt fokuserar på:

(i)    Protein engineering för att förbättra transaminasstabilitet och underlätta enzym-immobilisering genom fusion till bindande moduler,

(ii) Rationell utveckling av en mycket stabil och produktiv transaminas-formulering genom immobilisering av ett förbättrat omega-transaminas på fasta material, som kan användas i flödesreaktorer,

(iii)   Design av en process som effektivt utnyttjar en billig och återanvändningsbar aminodonator med fokus på ett flödesreaktorkoncept med kontinuerligt borttagande av produkt för att förskjuta jämvikten och för att öka produktiviteten.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper,
 • Den sökande kan inte, vid tiden för ansökan, ha bott (eller utfört sin huvudaktivitet, till exempel arbete, studier etc.) i Nederländerna längre tid än 12 månader under de senaste tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet och
 • Erfarenhet av bioteknik och/eller molekylärbiologi och organisk kemi.

Urval

Du söker via KTH:s rekryteringssystem då du kommer att antas till forskarstudier vid KTH. Observera att dina ansökningshandlingar är offentliga då KTH är en myndighet.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • kommunicerar mycket väl på engelska, både skriftligt och muntligt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-2383
Kontakt
 • Per Berglund, +46 87907037, perbe@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb