Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi eller Talteknologi

Hur kan maskiner lära sig att tala eller förstå tal bättre? Hur kan robotar och virtuella karaktärer röra sig naturtroget? Kan de använda kroppsspråk som en människa? Just nu sker stora framsteg på dessa områden, och vi på avdelningen för Tal, musik och hörsel vid KTH behöver fler nyfikna och drivna personer till vårt forskningsteam!

Våra mål är att ge maskininlärning nya och bättre förmågor; att förstå både hur människor maskininlärningsmetoder fungerar; samt att skapa framtidens teknologi och vetenskap för att tjäna människan. Vill du bli följa med oss på denna resa?

Syftet med detta specifika doktorandprojekt är att skapa ny maskininlärning som bemöter faktiska behov i vetenskap och praktik. Särskilda fokus är ljud och talsyntes (text-till-tal) samt rörelsesyntes från motion-capturedata (för t.ex. animation och datorspel). Matematiskt kommer du främst arbeta med att utveckla och tillämpa probabilistiska djupinlärningsmodeller för tidsserier. Viktiga begrepp är attention och normalising flows (en släkting till GANs). Vid sidan av maskininlärning och sannolikhetslära berör forskningen områden såsom signalbehandling, språkbehandling, fonetik och datorgrafik.
Du kommer att bli en del av en större forskningsgrupp inom maskininlärning för mänskligt tal, rörelse och beteende. Detta är ett mycket dynamiskt fält just nu, och avdelningen räknar med att tillsätta fem nya doktorander det kommande året. Vilja och fallenhet för lagarbete och tvärvetenskaplig forskning är därför viktiga personliga egenskaper.
Projektet finansieras av den nationella AI-satsningen WASP, vilket ger stor frihet att själv välja forskningsinriktning jämfört med många andra doktorandprojekt.
Detta projekt är ett möte mellan matematik, datorvetenskap och mänskligt beteende. Om du vill skriva ner en ny, avancerad matematisk modell som du sedan kan lyssna på eller se den röra sig, samt verkligen vill förstå varför resultatet blev som det blev, är detta platsen för dig!Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Jonas Beskow.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm.
 • En expertutbildning inom ett kompetensområde med stor efterfrågan både nationellt och internationellt.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra viktiga personliga egenskaper är noggrannhet, ett strukturerat angreppssätt, samt öppenhet för tvärvetenskaplig forskning.
Goda färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav. Goda färdigheter inom maskininlärning/djupinlärning, probabilistiska modeller, samt programmering (särskilt PyTorch/TensorFlow) är starkt meriterande. Erfarenhet och intresse av områden som talteknologi, signalbehandling, språkbehandling (NLP), datorgrafik/animation och perception är också meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-3084
Kontakt
 • Gustav Eje Henter, ghe@kth.se
 • Jonas Beskow , beskow@kth.se
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-02-02

Tillbaka till lediga jobb