Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:datalogi eller talteknologi

Mänskligt samtal ansikte mot ansikte är vår mest grundläggande kommunikationsform. Sådana samtal innehåller ett noggrant orkestrerat samspel mellan olika talade och icke-verbala signaler, så som huvudrörelser, blickar, ansiktsuttryck och minspel, gester samt det gemensamma rummet där samtalet tar plats - signalerna som ofta är nödvändiga för att ett samtal ska flyta problemfritt. En av anledningarna att talad social interaktion mellan människor är en så effektiv kommunikationsform beror på vår förmåga att hela tiden anpassa oss till motparten: gester, ansiktsuttryck, tonläge, blickbeteenden mm smittar av sig på motparten i dialogen - denna typ av kopiering av uttryck är ett fundamentalt socialt kitt som gör att interaktionen fungerar bättre. Att effektivt modellera dessa mekanismer i robotar och virtuella agenter öppnar vägen för tillämpningar där sociala robotar arbetar tillsammans med människor t.ex. inom undervisning, träning, simulering, vård eller underhållning. Du kommer att arbeta med de senaste metoderna inom maskininlärning (till exempel generativa modeller baserade på normalizing flows) för att modellera beteenden i människa-robot-interaktion och utforska hur dessa kan göras adaptiva till situationen. Projektet kommer omfatta datainsamling t.ex. med rörelsemätning och ögonflöjning, utveckling och utvärdering av modeller samt implementering och tester i användarstudier med fysiska och/eller virtuella robotar.

Du kommer att bli en del av en större forskningsgrupp inom maskininlärning för mänskligt tal, rörelse, beteende och social robotik. Detta är ett tvärvetenskapligt och just nu mycket dynamiskt område, och avdelningen räknar med att tillsätta fem nya doktorander det kommande året.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av Jonas Beskow.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra viktiga personliga egenskaper öppenhet för tvärvetenskaplig forskning, kreativitet, noggrannhet, ett strukturerat angreppssätt

Goda färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav. Goda färdigheter inom maskininlärning samt programmering är starkt meriterande. Erfarenhet och intresse av områden som talteknologi, signalbehandling, robotik, datorgrafik/animation, VR/AR, språkbehandling (NLP), lingvistik och perception är också meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-3085
Kontakt
 • Jonas Beskow, beskow@kth.se
 • Anna Olanås Jansson, annaoj@kth.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-02-02

Tillbaka till lediga jobb