Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning 

Elektriska maskiner i vilka statorn är lindad med en så kallad hairpinlindning är idag ett vanligt teknikval i fordonsdrifter tack vare den höga fyllfaktor som kan uppnås i spåret och det faktum att ändlindningen kan göras så kompakt. För att realisera den höga momenttäthet som efterfrågas i fordonsapplikationer så är dessa maskiner vanligen vätskekylda (vatten/glykol eller olja). Typiskt så kyls statorryggen med hjälp kylkanaler i statorhuset. De axiella ändarna av elmaskinen är dock kylda på andra sätt inkluderande luftkylning (med hjälp av fläktblad på rotoraxeln) eller arrangemang där olja sprayas på ändlindningen från hål i rotoraxeln. Mycket arbete har gjorts för att modellera olika spraykylningar, men kunskap saknas för att effektivt kunna utvärdera olika kyllösningar vilket är en försvårande faktor för elmaskindesignern.

Det huvudsakliga målet med denna postdoktortjänst är att implementera och studera CFD-baserade modeller av olika kyllösningar i elmaskiner utrustade med hairpinlindning. Mjukvara redan tillgänglig via KTHs licenser skall användas i projektet. Fokus är alltså riktat mot modellimplementering för en viktig, framväxande applikation snarare än mot utveckling av nya modelleringssätt. De planerade aktiviteterna inkluderar:

  • Implementering av parametriserade hairpinlindningar och axeländgeometrier i tre dimensioner.
  • Modellimplementering av ovan nämnda kylmetoder för axeländarna.
  • Med hjälp av de framtagna modellerna, utvärdering av för- och nackdelar av olika kyllösningar inkluderade kylkapacitet, pumpkrav, ekvivalenta värmeöverföringskoefficienter, osv. Dessa resultat bör kunna användas för att välja rätt kyllösning i ett antal utvalda fordonsdrifter. De varvtalsområden och maskindimensioner som skall studeras innefattar både passagerarfordon och tyngre fordon (lastbilar).
  • Om tiden tillåter skall även analys av de elektromagnetiska förlusterna i ändregionen studeras.

KTH har många pågående samarbeten med flera aktörer inom den svenska fordonsindustrin och det är planerat att industriell input från några av dessa tillverkare kommer att förse projektet för att studera relevanta applikationer. Projektet, som är finansierat inom ramen för forskningssamarbetet StandUP for Energy är planerat att associeras till The Swedish Electromobility Centre (SEC) för att ytterligare möjliggöra ett kontaktnätverk för den inblandade forskaren med relevanta industriella aktörer.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

  • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi tror att en lämplig kandidat till detta projekt har disputerat och har mycket stor erfarenhet av användandet av CFD-baserad modellering i applikationer direkt relevanta (eller som kan modifieras) för att appliceras på de applikationer som beskrivs ovan. Expertis inom området elektriska maskiner är inte ett förkunskapskrav. Vi välkomnar alltså sökande med mycket god erfarenhet inom CFD-området med en drivkraft att lära sig ett nytt och intressant applikationsområde, av stor vikt för svensk fordonsindustri. Som en postdoktorforskare förväntas du leda och driva din forskning själv och du skall kunna föra över de uppnådda resultaten i form av akademiska publikationer men även till kollegor inom forskargruppen med djup kompetens inom elmaskinområdet men inte nödvändigtvis med CFD-bakgrund.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Tidsbegränsad anställning upp till två år. 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-3288
Kontakt
  • Maria Forslycke, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
  • Oskar Wallmark, Lektor, owa@kth.se
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb