Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Polymervetenskap

Den globala uppvärmningen måste bekämpas. Ett sätt att göra detta är att gå från petroleumbaserade plaster och gummi till biobaserade alternativ. Ett annat stort problem är plastnedskräpning och förekomsten av mikroplast. En intressant råvara för biobaserade material är proteiner, och bland dessa framstår vetegluten som ett speciellt intressant material. Gluten fås som en sidoström/samprodukt från stärkelse/etanolproduktion och är därför en relativt billig och lättillgänglig källa. Speciellt intressant är glutenets goda skumningsegenskaper. Vi har visat att det är möjligt att tillverka skum genom frystorkning, vilka kan fås med en mängd olika funktionella egenskaper. Frystorkningsmetoden är dock inte ett kommersiellt intressant alternativ eftersom den är tidskrävande, energi-intensiv och svår att skala upp. I det föreslagna projektet kommer vi därför istället att fokusera på den snabbare kontinuerliga skum-extruderingstekniken och en snabb ”batch”-process. Dessa har inte tidigare testats på proteiner som gluten, men vi är övertygade om att det med ytterligare forskning/utveckling kommer att fungera. Baserat på tidigare utförda livscykelanalyser, forskning och med en nära dialog med samhällsinstitutioner och industri är det uppenbart att dessa skum är bra alternativ som t.ex. stötdämpande material i förpackningar och som värme- och ljud-isolering i byggnader och vitvaror. Viktigt, och en klar fördel gentemot andra plaster, är också att veteglutenskum inte bidrar till generering av mikroplast.

Projektet finansieras av Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Du kommer att ingå i avdelningen för Polymer Material som leds av Professor Mikael Hedenqvist på Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Mikael Hedenqvist

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

Vi söker en person med materialteknisk/vetenskaplig, polymerteknisk/vetenskaplig utbildning eller liknande. Även personer med proteinkunskap kan söka.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0163
Kontakt
 • Mikael Hedenqvist, 08-7907645
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-05

Tillbaka till lediga jobb