Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Additiv tillverkning möjliggör konstruktioner som tidigare inte var möjliga att tillverka vilket är attraktivt för många applikationer. Samtidigt är antalet tillgängliga material fortfarande en begränsning och kvaliteten av ytorna på additivt tillverkade detaljer är ofta låga jämfört med konventionellt tillverkade. För att öka implementeringen av additivt tillverkade produkter inom bioprocessindustrin där kraven på materialen ofta är höga krävs mer innovation och utveckling. Detta projekt är ett unikt samarbete mellan GE Healthcare och KTH inom ramen för Addlife (se nedan) och syftar till att utveckla metoder att efter tillverkning förbättra ytor (efterbehandling), speciellt i komplexa invändiga kanaler på utvalda kemikalieresistenta polymerer.

AddLife är ett VINNOVA kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademi, industri och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling inom Additive tillverkning inom livsvetenskap. Centrumet finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca. 100 MSEK. Det kommer att pågå i minst fem år, mellan 2020-2024, och engagera många människor med en passion för 3D-utskrift och förbättra människors liv. Aktuella forskningstema inom AddLife inkluderar utrustning och processutveckling, bioprocessmaterial, implantat, bioprinting, medicinering och implementering.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Anna Wistrand. Doktoranden kommer utföra arbete både på KTH och GE Healthcare, fördelningen kommer att variera över tid.  

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över, läs mer.
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • En unik möjlighet att kombinera grundforskning och tillämpning och samverka inom ett kompetenscentrum inom additiv tillverkning. 

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

Grundläggande kunskaper i polymerteknologi, polymerkemi och polymerfysik är fördelaktigt, meriterande är även erfarenhet av additiv tillverkning med pulverbaserade polymerer (SLS) och utveckling av produkter för en reglerad miljö.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kreativ

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH: s webbsida. 

Doktorandsektionen( Tekniska högskolan studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0173
Kontakt
 • Anna Finne Wistrand, +46 8 790 89 24
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-04-17

Tillbaka till lediga jobb