KTH, Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering- och beslutsanalys, med specialisering inom strategier för hållbar utveckling

Projektet motiveras av en strävan emot en hållbar framtid, som inkluderar en omställning av energisystemet. Projektets fokus är en användarcentrerad ansats för design och införande av smarta elnät i människors hem och vardagsliv. Smarta elnät kopplar ihop leverans, distribution och användning av elektricitet genom olika digitala lösningar och de underlättar för integration av förnybara energikällor i elnätet. Mål för projektet är att skapa kunskap om 1) Förhållandet mellan hushåll och digital teknik i de smarta elnäten, 2) Metodik för användarcentrerad design av smarta elnät. Beteende- och sociala aspekter i samspelet mellan hushåll och elsystemet står i centrum för utforskandet av dessa områden. Ett fokus är hushållens olikheter, vilket betonar förmågan av att genomföra användaranalyser.

Denna tjänst är placerad vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Arbetet genomförs som en del av projektet ”Resistans och Effekt – om smarta elnät för de många människorna”, finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse och projektet ”Hemmens berättelser om smarta elnät”, finansierat av Energimyndighetens program E2B2. De två projekten hänger tätt samman. Eftersom ”Resistans och Effekt” bedrivs genom ett tvärvetenskapligt samarbete med Chalmers, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Uppsala Universitet kommer utbyte att ske mellan doktorander och forskare vid dessa lärosäten. Arbetet innefattar empiriskt fältarbete i samband med införande av smarta mätare och tillhörande tjänster i ett bostadsområde i Stockholm. Önskvärd utbildningsbakgrund är fält såsom människa-datorinteraktion, medieteknik, beteendevetenskap med inriktning mot digitala system och hållbar utveckling.

Handledning: Doktoranden kommer handledas av: Docent Cecilia Katzeff, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, och Dr. Björn Hedin, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att studera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer.
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Gruppen erbjuder en tvärvetenskaplig och internationell miljö med engagerade forskare inom hållbar utveckling.

Behörighetskrav för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Annan meriterande kunskap är utmärkt förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och tala flytande svenska. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är också meriterande såväl som erfarenhet av etnografisk metodik.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-0159
Kontakt
 • Cecilia Katzeff, Docent, 08-790 88 13, E-post: ckatzeff@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-05

Tillbaka till lediga jobb