Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, inriktning matematisk statistik.Projekt om utveckling av matematisk teorin och analys av nya beräkningsmetoder för avancerad och effektiv högdimensionell statistiska inferens som kan hantera strukturella gleshet i data. Projektet är finansierat av Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP). En specifik aspekt av Big Data som AI-samfundet står inför idag är att många av automatiskt uppmätta variabler har liten relevans för ett visst projekt. Detta utgör ett nål-i-en-höstack-problem: mycket få värdefulla variabler måste upptäckas bland enorma mängder av dem som är rent brus. Kombinationen av sådan typ av strukturerad gleshet med hög dimensionalitet är en nyckelutmaning för de moderna applikationerna för AI och statistiska maskiner.

Projektet kombinerar sannolikhetsteori och statistik i höga och oändliga dimensioner, gles statistisk modellering, empiriska processteori, slumpmatristeori och AI. Du förväntas utveckla dina egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.
Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Docent Tatjana Pavlenko.

Vi erbjuder

 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • För information om doktorsprogrammet i Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, se här.
 • Forskarskolan inom WASP är ett ambitiöst program med forskningsbesök, partnersuniversitet och gästföreläsare som aktivt stöder bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. 
 • I kombination med WASP-forskarskolan ger det föreslagna projektet utmärkta grunder för en högsta forskarutbildning inom mycket strategiska AI-områden:Mer information

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

De speciella kraven för forskarutbildningen är studier på avancerad nivå med inriktning på sannolikhetsteori och matematisk statistik, särskilt multivariata statistiska metoder, statistiskt inlärning  eller beräkningsstatistik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2020-0132
Kontakt
 • Docent Tatjana Pavlenko, 087908466, pavlenko@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb