Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik (med inriktning på plasmafysik)

Projekttitel: Investigation of magnetic holes in the solar wind close to Earth and other planets

Solen skickar inte bara ut elektromagnetisk strålning, utan också en ström av joniserad gas, ett plasma, den så kallade solvinden. Solvinden växelverkar med närmiljön runt solsystemets planeter, och skapar t ex norrsken på jorden. Solvinden bär också med sig ett magnetfält. Ofta förekommer djupa minimum i magnetfältsstyrkan, magnetiska hål, som kan ha en stor inverkan på solvindens egenskaper och effekter. Kunskap om hur dessa magnetiska hål skapas och utvecklas i solvinden är ofullständig. I detta projekt vill vi närmare studera egenskaperna hos magnetiska hål, hur dessa skiljer sig i olika delar av solsystemet, och hur de växelverkar med planeters rymdmiljö. Detta sker med hjälp av data från flera satelliter och rymdsonder både runt jorden och andra planeter, t ex Magnetospheric Multiscale Mission, Cluster, MESSENGER, Cassini och Solar Orbiter. På flertalet av dessa rymdsonder har avdelningen för rymd- och plasmafysik på KTH varit delaktiga i att bygga instrument för datainsamling.

Forskare och doktorander på Avdelningen för rymd- och plasmafysik, har en aktiv roll i ett stort antal internationella rymdprojekt, där vi bygger instrument, planerar operationer och analyserar mätdata. Avdelningen bedriver också forskning inom grundläggande plasmafysik, och frågeställningar relevanta för fusion och industriella plasmatillämpningar.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av: Professor Tomas Karlsson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över,läs mer.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • språkkrav

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • programmera, t ex i MATLAB.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0200
Kontakt
 • Tomas Karlsson, tomask@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb