Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Avdelningen för Affinitetsproteomik på Institutionen för Proteinvetenskap på KTH och SciLifeLab i Stockholm söker doktorand inom affinitetsproteomik. Projektet “Immunoassay development and clinical validation in CSF and blood for dementias” är en del av “Multi-omics Interdisciplinary Research Integration to Address DEmentia diagnosis (MIRIADE)“ som är ett EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network, se https://miriade.eu/

Projektet innebär arbete med affinitetsproteomik både experimentellt och data-analytiskt. Det kommer att bestå av utvecklande av analysmetoder för detektion av proteiner som kan reflektera de pågående sjukdomsprocesserna i patienter med olika former av demens. Metoderna kommer efter utveckling att användas för analys av blodprover och ryggmärgsvätska från patienter och proteinernas relevans utvärderas för potentiell klinisk nytta. Doktoranden kommer att utföra dataanalys, tolka resultat och presentera sitt arbete både på nationella och internationella konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter.

De olika delprojekten i MIRIADE ITN är integrerade och doktoranden kommer att få möjlighet att erhålla breda färdigheter genom regelbundna möten, workshops och seminarier samt genom en utbytesperiod inom konsortiet.

För mer information, se https://www.scilifelab.se/researchers/peter-nilsson/

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Peter Nilsson samt Anna Månberg. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Arbeta med framstående tekniker inom bioteknologi. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå (inom bioteknologi, biokemi, cellbiologi eller liknande)
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav (enligt KTH:s riktlinjer)
 • Möjlighet att arbeta inom EU. 
 • Vid rekryteringsdatumet inte mer än fyra års erfarenhet av forskning efter grundexamen och inte inneha en doktorsexamen. 
 • Positionen är öppen för alla nationaliteter men sökande får inte ha haft mer än 12 månader av sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige de senaste 36 månaderna.

Erfarenhet av affinitestproteomik, data analys och kunskaper i R är meriterande. 

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2020-0222
Kontakt
 • Peter Nilsson, peter.nilsson@scilifelab.se
 • Anna Månberg, anna.manberg@scilifelab.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-19

Tillbaka till lediga jobb