Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

I denna postdoc-position kommer du att arbeta med docent och lektor Sandra Pauletto för att utveckla och vidareutveckla forskning inom musik- och ljudbehandling (ljuddesign, sonic interaction design, sonification, auditory displays) genom en djupgående förståelse av befintliga ljuddesigntraditioner i medieproduktion (film, teater, spel).

Den framgångsrika kandidaten kommer att analysera fallstudier om ljuddesignpraxis i medieproduktioner och formalisera kunskap på detta område. Förutom att bidra till att stimulera bildandet av nytt arbete och tänkande kommer den framgångsrika sökanden att bidra till befintliga projekt som SonicFunc och The Climate Music Box.

Den framgångsrika kandidaten kommer också att bidra till vetenskapliga publikationer och nya bidragsansökningar samt till produktion av ljudbaserade verk. Rollen inkluderar produktion av djupgående fallstudier, organisering av forskningsaktiviteter och spridning av projektresultat genom peer-reviewade publikationer, konferensdeltagande, workshops och utställningar.

Arbetsbelastningen kommer att delas upp enligt följande: 80% av tiden kommer att ägnas åt forskning, 20% av tiden för organisering av ovannämnda aktiviteter och förberedelse av bidragsansökningar.

Vi erbjuder

 • En internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
 • Etablerade nationella och internationella nätverk: NAVET och Nordic SMC.
 • En vänlig och stödjande arbetsmiljö.

Ditt arbete kommer att äga rum vid avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign, som är en del av EECS-skolan för elektroteknik och datavetenskap, i SMC-teamet.

Kvalifikationer

Kandidaten måste ha erfarenhet av kvantitativa och idealiskt kvalitativa forskningsmetoder för att kunna samla djupgående kunskaper från fallstudier om ljuddesignpraxis i medieproduktioner och använda den kunskapen för att utveckla och utvärdera nya digitala ljuddesignmodeller och -metoder för framtiden.

Den framgångsrika kandidaten måste ha erfarenhet av ljudprogrammering och människa-datorinteraktion, ha god kunskap om programvara för ljudmediaproduktion, samt god förståelse för medieproduktionens arbetsflöden och roller för att kunna utveckla nya tillvägagångssätt inom ljudbehandling, ljud design och sonification i olika sammanhang med särskild uppmärksamhet på samhälleliga effekter: hälsa, hållbarhet, funktionshinder, klimat, etisk användning av teknik, etc.

Krav på anställning som Postdoc vid KTH:

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen ,och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Kandidaten bör ha en stark bakgrund från minst ett av dessa områden eller starkt relaterade fält:

 • Medieteknik med inriktning på ljud
 • Människa-Dator Interaktion med specialisering i ljud
 • Musikteknik
 • Musik- och ljudbehandling

Den framgångsrika sökanden bör ha en enastående forsknings- och publikationspost. Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta i samarbete med andra såväl som oberoende och som har en god förståelse för jämställdhets- och mångfaldsfrågor i akademin. För att presentera och publicera forskningsresultat krävs mycket bra engelska muntligt och skriftligt.

Stor vikt kommer att läggas på personlig kompetens och lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan bör innehålla följande: 

 1. CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 3. En kort förklaring av varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur de relaterade till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokumentera högst 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga och sammanfattning (abstrakt) och en webblänk till hela texten.
 5. Kontaktinformation för två referenspersoner, inklusive deras e-postadress och telefonnummer. Vi förbehåller oss rätten till kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Logga in i KTHs rekryteringssystem för att ansöka om denna position. Du är huvudansvarig för att se till att din ansökan är fullständig enligt annonsen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Tidsbegränsad anställning i upp till två år, med tillträde enligt överenskommelse.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0249
Kontakt
 • Sandra Pauletto, Lektor, pauletto@kth.se
 • Sarah Kullgren, HR Handläggare, sarahku@kth.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-03-11

Tillbaka till lediga jobb