KTH Royal Institute of Technology

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektronik

Forskningsprojektet för den aktuella doktorandanställningen är tvärvetenskapligt, omfattande både fusionsplasmafysik, materialvetenskap och plasmadiagnostik. Fusionsforskning har som mål att skapa ett fusionskraftverk. Det finns fortfarande några viktiga problem att lösa på vägen mot kommersiella kraftverk, bl.a. plasma - vägg växelverkan (PVV), som omfattar alla processer i vilka energi och massa transporteras mellan plasmat och den omkringliggande vägg material. Materialfysik spelar viktigt roll i ett kraftverk eftersom stora krav ställs på innerväggen i en fusionsplasmakammare. Väggmaterialet exponeras direkt mot plasmat och utsätts för intensiva flöden av energetiska laddade partiklar. PVV kan begränsa driftområdet för fusionsreaktorn. Därför det är viktigt att förbättra förståelsen av PVV och utveckla och implementera kontrollmetoder. 

Arbete inom projektet omfattar: (a) studier (analys) av material som har förändrats under kontakt med plasma i reaktorer eller PVV simulatorer och (b) utveckling och test av material eller komponenter (bl.a. diagnostik) för reaktorer. Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera morfologiska förändringar i material som har exponerats i olika fusionsexperiment (t.ex. JET, PISCES). Exempel på material som undersöks är grafit, kolfiber och tunga metaller som wolfram.

Forskningsprogrammet vid avdelningen för Fusionsplasmafysik på KTH är en del av det Europeiska fusionsprogrammet. Forskningen bedrivs i samarbete med olika internationella grupper (resor till de viktigaste europeiska experiment). Mer information om programmet och fusionsanläggningar finns på Internet: Internet.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Marek RubelDr. Per. PeterssonAssoc. Prof. Henric Bergsåker. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Möjligheten att arbeta i stora internationella projekt relaterade till utveckling av kontrollerad fusion för kraftproduktion.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Språkkrav
 • civilingenjörsexamen i elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande. 

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200504
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2020-0258
Kontakt
 • Marek Rubel, rubel@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb