Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Energi- och miljösystem

Industriell verksamhet genererar ofta ett överskott av värme och kyla, vilket tidigare har benämnts som t ex ”spill”värme. Genom arbetet med energiomställning mot hållbarhet har EU identifierat effektivt tillvaratagande och nyttiggörande av sådan värme/kyla som en prioriterad fråga. KTH Energisystem deltar sedan 2019 i Horizon 2020 projektet EMB3RS som syftar till att utveckla en plattform för matching av tillgång på restenergi med värme-/kylabehov. För detta arbete ska sju fallstudier genomföras för att sammantaget besvara t ex följande frågor: Hur ska systemen organiseras och byggas för att effektivt matcha tillgång och efterfrågan?  I vilken grad når vi, via restenergi, lägre energikostnader, minskad miljöpåverkan och stärkt konkurrenskraft? Vilka affärsmodeller är bäst lämpade för att driva nyttiggörande av restenergi?

Nu söker vi en doktorand som tar sig ann en delfråga inom projektet – distributionsnätverk fjärrvärme/-kyla som till minsta kostnad kan maximera mängden tillvaratagen restvärme inom industrin och fördela den till externa behov, t ex byggd miljö. Forskningsfrågorna, och aktiviteter, kommer dels ge  ny kunskap om tekno-ekonomiskt optimala sätt att maximera nyttiggörande av restvärme, och dels utveckla effektiva metoder att designa smarta termiska nätverk via linjär optimering. Modellering sker i första hand inom ramverket OSeMOSYS, med programspråket Python, men ytterligare metodikbyggande avser att i projektet gemensamt jobba fram effektiva scripts för att koppla ihop dessa modeller med modeller från andra ramverk.

Här hittar du mer information om EMB3RS-projektet

Du kommer att vara en del av KTH Institutionen för Energiteknik, avdelningen Energisystem, och handledas av Professor Viktoria Martin tillsammans med Dr Francesco Gardumi. Om du vill veta mer om avdelningen Energisystem, besök oss här

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker starkt motiverade kandidater med en masterutbildning/civilingenjörsexamen med för projektet relevant inriktning, samt dokumenterat goda kunskaper i programspråket Python. Goda kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Dokumenterad erfarenhet av ramverket OSeMOSYS för systemmodellering.
 • Kunskaper i svenska är starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2020-0184
Kontakt
 • Francesco Gardumi, forskare, 08-790 60 00 epost: gardumi@kth.se
 • Helena Lundquist, HR handläggare, 08-790 71 74 epost: hellund@kth.se
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-04

Tillbaka till lediga jobb